Garantivillkor

I Garantivillkor för vissa elprodukter från VOSS

Garantin gäller följande produkter:

Elstängselaggregat från VOSS.farming

Elstängselaggregat 230 V
 • 43673 | Solcellspaket Stängselaggregat "SIRUS 8" 12V inkl. solcellspanel 55W + metallbox VOSS.farming
 • 43820 | Elstängselaggregat "DELTA 5" 230 volt VOSS.farming
 • 43820.S | Elstängselaggregat "DELTA 5" 230V + jordningstillbehör VOSS.farming
 • 43825 | Elstängselaggregat "TESLA 7" 230 Volt VOSS.farming
 • 43842 | Elstängselaggregat "XVi 15 000 DIGITAL" - kombiaggregat, mycket kraftfull, 12 V-230 V, VOSS.farming
 • 43844 | Elstängselaggregat "XVi 20.000 DIGITAL" - kombiaggregat, extremt kraftfull, 12 V-230 V, VOSS.farming
 • 44404 | Elstängselaggregat 230 V + stängselprovare + tillbehör, VOSS.farming
 • 44869 | Elstängselaggregat "NVi 9.000" 230 Volt, extra kraftfullt, VOSS.farming
 • 44875 | Elstängselaggregat "NVi 15.000" - 230V extremt starkt, DIGITALT, VOSS.farming
 • 44879 | Elstängselaggregat "NVi 13.000 DIGITAL" - starkt stängselaggregat, 230V, VOSS.farming
Elstängselaggregat 12 V
 • 43800.A | Elstängselaggregat "HELOS 4" Duo-Power 12V -230V VOSS.farming
 • 43805 | Elstängselaggregat "SIRUS 8" batteriaggregat 12 Volt VOSS.farming
 • 43870 | Elstängselaggregat "TERRA 3" kombiaggregat 9V, 12V, 230V, VOSS.farming
 • 43874 | Kombiaggregat "SUPRA 9" elstängselaggregat 12V och 230V, VOSS.farming
 • 44186 | Batteriaggregat "GreenEnergy" - för uppladdningsbart batteri 12 V VOSS.farming
 • 44444 | Kombiaggregat inkl. metallbox + jordspett + stängselprovare, VOSS.farming
 • 44687.P | Batteriaggregat "AVi 10.000 DIGITAL" - 12 V, 230 V, VOSS.farming
 • 570600 | Elstängselaggregat "Power XXL A500", 12 V batteriaggregat till elstängsel
Elstängselaggregat 9 V
 • 42010 | Stängselaggregat "Extra Power 9V" - batteriaggregat 9 V, (utan batteri), VOSS.farming
 • 42011 | Stängselaggregat "Extra Power 9V" - elaggregat 9 V, inkl batteri, VOSS.farming
 • 43850 | Elstängselaggregat "AURES 3" kombiaggregat (9 V, 12 V, 230 V), VOSS.farming
 • 43852 | Kombiaggregat "KAPPA 7" elstängselaggregat 9V, 12V och 230V, VOSS.farming
 • 43853 | Kombiaggregat "KAPPA 7" elaggregat 9V, 12V och 230V + High Energy Batteri 135Ah, VOSS.farming
 • 44194 | Stängselapparat "BV 110" - batteridrivet (3 volt) för smådjursstängsel, turridning, VOSS.farming
 • 44200 | Stängselpaket för turridning. Inkl. väska + elaggregat VOSS.farming
Solcellspanel till elaggregat
 • 42017 | Stängselaggregat "Extra Power 9V SOLCELL" 9 Volt inkl. batteri + stängselprovare VOSS.farming
 • 42035 | Solcellspaket "Kappa 7"- solcellspanel 12W, elaggregat, laddningsbart batteri 12V, VOSS.farming
 • 42064 | Solcellspaket "Apollo 1500", komplettset till elstängsel, VOSS.farming
 • 42066 | Solcellspaket "Apollo 3000", komplettset till elstängsel, VOSS.farming
 • 42082 | Solcellsaggregat "Sunny 200" solcellsdrivet stängselaggregat inkl. batteri VOSS.farming
 • 42088 | Solcellsaggregat "Sunny 800", inkl. laddningsbart batteri, extra stark, VOSS.farming
 • 43662 | Solcellspaket: 12W solcellspanel + box + elaggregat Green Energy 12V VOSS.farming
 • 43667 | Solcellspaket: 35W solcell + elstängselaggregat "impuls duo DV80" + skyddslåda, VOSS.farming
 • 43668 | Solcellspaket: Elstängselaggregat HELOS 4 + Solcellspanel 35W + Metallbox, VOSS.farming
 • 43672 | Solcellspaket: 55W solcell + elstängselaggregat "impuls duo DV160" + skyddslåda, VOSS.farming
 • 43682 | Solcellspaket: 12W Solcell + Elaggregat "Green Energy" 12V + Skyddslåda + Tillbehör, VOSS.farming
 • 43855 | Elstängselaggregat "AURES 3 SOLAR" + batteri + solcellspanel 5W, VOSS.farming
 • 570506 | Stängselaggregat 9 V "Power XXL B 9000" inkl. solceller 5 W, batteri, tillbehör

Elvattenkoppar från VOSS.farming

 • 80770 | Elvattenkopp "Thermo P25-230V", 30 watt, VOSS.farming
 • 80772 | Elvattenkopp "Thermo P25-24V", 30 watt, VOSS.farming
 • 80774 | Elvattenkopp "Thermo P25-230V plus", inkl. värmeslinga för vattenrör, 72 watt, VOSS.farming
 • 80776 | Elvattenkopp "Thermo P25-24V plus", inkl. värmeslinga för vattenrör, 72 watt, VOSS.farming
 • 80780 | Elvattenkopp med flottör "Thermo S35-230V", 31W, 230V, VOSS.farming
 • 80782 | Elvattenkopp flottör "Thermo S35-24V", 31 watt, VOSS.farming
 • 80784 | Elvattenkopp flottör "Thermo S35-230V plus", inkl. värmeslinga för rör, 73W, 230V, VOSS.farming
 • 80786 | Elvattenkopp flottör "Thermo S35-24V plus", inkl. värmeslinga för rör, 73W, 24V, VOSS.farming

Viktigt:
Om den köpta produkten var bristfällig eller felaktig när den har avlämnats, d.v.s. vid den tidpunkt då risken av varans försämring eller förlust av varan har gått över från säljaren till köparen, har köparen lagstadgade rättigheter till omleverans, avhjälpande, prisavdrag, häva köpet eller kräva skadestånd för skador eller ersättning av resultatlösa utgifter enligt Köplag (1990: 931) 30 §§ (och följande). Konsumentens lagstadgade rättigheter begränsas inte av garantin. Garantin gäller som ett komplement till de lagliga rättigheterna.

 • Namn och adress av garantigivaren: VOSS GmbH & Co. KG, Ohrstedt-Bhf. Nord 5, 25885 Wester-Ohrstedt,Tyskland
 • Garantitid: 3 år från köpdatum. Om ett garantifall inträffar under garantitiden förlängs inte garantitiden.
 • Geografiskt område där garantin gäller: Garantin gäller för alla köpare med hemvist i Europeiska unionens medlemsländer, Schweiz, Liechtenstein och Storbritannien.
 • Garantins innehåll:
  • (1) Garantin gäller produkter som är felaktiga eller bristfälliga på grund av tillverknings- och / eller materialfel inom garantitiden.
  • (2) I händelse av ett garantianspråk kommer den köpta produkten att lagas, bytas ut eller köppriset återbetalas, efter garantigivarens val. Fraktkostnader kommer endast att ersättas av garantigivaren om han uttryckligen bekräftat detta i förväg.
  • (3) Garantin gäller endast för köparen och kan inte överlåtas.
 • Garantin gäller inte:
  • (1) Garantin gäller inte, när varans brist eller fel beror på osakenlig, ej ändamålsenlig, ej lämplig  användning och/eller ej lämpligt bruk och /eller när installationsanvisning, bruksanvisning och/eller instruktioner för underhåll inte följs.
  • (2) Garantin gäller inte, när brist eller fel uppstått genom naturligt slitage, slitage som beror på användning och bruk, överbelastning, överspänning, blixtnedslag, avsiktlig eller övermodig förstörelse, transportskador eller skador orsakade av olyckor efter mottagandet av varan samt reparationsförsök eller försök av avhjälpande utfört av kunden eller tredje part, som kunden gett uppdraget åt. Fel eller skador på produkten som uppstått genom tillbehör eller användning av tillbehör som inte medföljde produkten, täcks inte av garantin heller.
  • (3) Garantin gäller inte tillbehör som medföljer i produkten.
   Utnyttjande av garantin: För att kräva garantin måste köparen skicka ett brev till ovanstående adress eller ett e-postmeddelande till shop@lantkompaniet.se , där garantifallet beskrivs. Köparen måste lämna in fakturan, inköpskvittot eller övriga lämpliga dokument (t. ex orderbekräftelsen) som garantibevis, som kan användas för att ta reda på köparen, inköpsdatum och den köpta produkten.
 • Utnyttjande av garantin:
  För att kunna använda sig av garantin och kräva garantin måste köparen skicka ett brev till ovanstående adress eller ett e-postmeddelande till shop@lantkompaniet.se , där garantifallet beskrivs. Köparen måste lämna in fakturan, inköpskvittot eller övriga lämpliga dokument (t. ex orderbekräftelsen) som garantibevis, som kan användas för att ta reda på köparen, inköpsdatum och den köpta produkten.

II. Garantivillkor för VOSS.farming trästolpar

Garantin gäller följande produkter:

Trästolpar rund
 • 69490.8 | Tryckimpregnerade staketstolpar 150cm x 50mm, rund, 8 st-pack, VOSS.farming
 • 69500.119 | Tryckimpregnerade staketstolpar 150cm x 60mm, rund, 119 st-pack, VOSS.farming
 • 69502.119 | Tryckimpregnerade staketstolpar 175cm x 60mm, rund, 119 st-pack, VOSS.farming
 • 69505.119 | Tryckimpregnerade staketstolpar 200cm x 60mm, rund, 119 st-pack, VOSS.farming
 • 69510.70 | Tryckimpregnerade staketstolpar 175cm x 80mm, rund, 70 st-pack, VOSS.farming
 • 69515.70 | Tryckimpregnerade staketstolpar 200cm x 80mm, rund, 70 st-pack, VOSS.farming
 • 69530.24 | Tryckimpregnerade staketstolpar 200cm x 140mm, rund, 24 st-pack, VOSS.farming

Viktigt:
Om den köpta produkten var bristfällig eller felaktig när den har avlämnats, d.v.s. vid den tidpunkt då risken av varans försämring eller förlust av varan har gått över från säljaren till köparen, har köparen lagstadgade rättigheter till omleverans, avhjälpande, prisavdrag, häva köpet eller kräva skadestånd för skador eller ersättning av resultatlösa utgifter enligt Köplag (1990: 931) 30 §§ (och följande). Konsumentens lagstadgade rättigheter begränsas inte av garantin. Garantin gäller som ett komplement till de lagliga rättigheterna.

 • Namn och adress av garantigivaren: VOSS GmbH & Co. KG, Ohrstedt-Bhf. Nord 5, 25885 Wester-Ohrstedt, Tyskland.
 • Garantitid: 15 år från köpdatum. Om ett garantifall inträffar under garantitiden förlängs inte garantitiden.
 • Geografiskt område där garantin gäller: Garantin gäller för alla köpare med hemvist i Europeiska unionens medlemsländer och Storbritannien.
 • Garantins innehåll:
  • (1) Garantin gäller trästolpens brotthållfasthet. Det garanteras att trästolpen inte går sönder på grund av ruttnande. Brott på grund av mekaniska påverkningar (t.ex. kollision med fordon) täcks inte av garantin.
  • (2) I händelse av ett garantianspråk kommer den köpta produkten att lagas, bytas ut eller köppriset återbetalas, efter garantigivarens val. Fraktkostnader kommer endast att ersättas av garantigivaren om det uttryckligen bekräftats i förväg.
  • (3) Garantin gäller endast för köparen och kan inte överlåtas.
 • Garantin gäller inte:
  • (1) Garantin gäller inte, när varans brist eller fel beror på osakenlig, ej ändamålsenlig, ej lämplig användning och/eller ej lämpligt bruk och /eller när installationsanvisning, bruksanvisning och/eller instruktioner för underhåll inte följs.
  • (2) Garantin gäller inte, när brist eller fel uppstått genom naturligt slitage, slitage som beror på användning och bruk, överbelastning, avsiktlig eller övermodig förstörelse, transportskador eller skador orsakade av olyckor efter mottagandet av varan samt reparationsförsök eller försök av avhjälpande utfört av kunden eller tredje part, som kunden gett uppdraget åt. Fel eller skador på produkten som uppstått genom tillbehör eller användning av tillbehör som inte medföljde produkten, täcks inte av garantin helle.
  • (3) Garantin gäller inte tillbehör som medföljer i produkten.
 • Utnyttjande av garantin:
  För att kunna använda sig av garantin och kräva garantin måste köparen skicka ett brev till ovanstående adress eller ett e-postmeddelande till shop@lantkompaniet.se där garantifallet beskrivs. Köparen måste lämna in fakturan, inköpskvittot eller övriga lämpliga dokument (t. ex orderbekräftelsen) som garantibevis, som kan användas för att ta reda på köparen, inköpsdatum och den köpta produkten.

III. Garantivillkor för VOSS.farming farmNET

Garantin gäller följande produkter:

 • 29190 | Fårnät farmNET 50m x 90cm elstängsenät, 14 stolpar, orange, VOSS.farming
 • 29116 | Fårstängsel TitanNet Premium 50 m x 90 cm, 14 stolpar dubbelspets, styva lodräta trådar, blå-orange,
 • 29117 | Fårstängsel TitanNet Premium 50 m x 108 cm, 14 stolpar dubbelspets, styva lodräta trådar, blå-orange
 • 29120 | Fårstängsel TitanNet Premium 50 m x 90 cm, 14 stolpar dubbelspets, styva lodräta trådar, blå-vit, AK
 • 29121 | Fårstängsel TitanNet Premium Plus 50 m x 108 cm, 14 stolpar dubbelspets, styva lodräta stöd, blå-vit
 • 29192 | Fårnät farmNET 50m x 90cm elstängselnät, 14 stolpar, 2 spetsar, orange, VOSS.farming
 • 29222 | Fårelnät farmNET 50m x 90cm, elstängselnät för får, 14 stolpar, VOSS.farming
 • 29226 | Fårnät farmNET+ 25m x 90cm elstängselnät, 11 stolpar, 2 spetsar, VOSS.farming
 • 29228 | Fårnät farmNET+ 50m x 90cm elstängselnät, getstängsel, 20 stolpar, 2 spetsar, VOSS.farming
 • 29312 | Fårnät farmNET 50m x 108cm elstängselnät, 14 stolpar, 2 spetsar, VOSS.farming
 • 29362 | Fårelnät farmNET 50m x 108cm, elstängselnät för får, getter, 14 stolpar, 2 spetsar, VOSS.farming
 • 29366 | Fårnät farmNET+ 50m x 108cm elstängselnät, elnät för getter, 20 stolpar, 2 spetsar, VOSS.farming
 • 30010 | Fårstängsel TitanNet Premium Vario 50 m x 122 cm, 14 stolpar dubbelspets, styva lodräta stöd, blå-vi
 • 30015 | Fårstängsel TitanNet 50 m x 145 cm, fårnät, 15 stolpar dubbelspets, styvare lodräta stöd, blå-vit,
 • 29472 | Hönsnät farmNET 25m x 112cm, stängselnät för höns, 9 stolpar, 2 spetsar, VOSS.farming
 • 29474 | Hönsnät farmNET 50m x 112cm, elnät höns, fjäderfä, 16 stolpar, 2 spetsar, VOSS.farming
 • 29476 | Hönsnät farmNET+ 50m x 112cm, elstängselnät höns, fjäderfä, 20 stolpar, VOSS.farming
 • 29490 | Hönsnät farmNET 15m x 112cm, elstängselnät höns, fjäderfä, 6 stolpar, 2 spetsar, VOSS.farming
 • 29492 | Hönsnät farmNET 25m x 112cm, elstängselnät höns, fjäderfä, 9 stolpar, 2 spetsar, VOSS.farming
 • 29494 | Stängselnät farmNET Hönsnät 50m x 112cm, 16 stolpar, dubbelspetsad, grön, VOSS.farming
 • 29496 | Stängselnät farmNET+ Hönsnät 50m x 112cm, 20 stolpar, dubbelspetsad, grön, VOSS.farming
 • 29662 | Hönsnät farmNET 25m x 112cm, 9 stolpar, 2 spetsar, grön, utan el, VOSS.farming
 • 29664 | Hönsnät farmNET 50m x 112cm, 16 stolpar, 2 spetsar, grön, utan el, VOSS.farming
 • 29010 | Elstängselnät farmNET 50m x 65cm smådjurshage, skyddsnät, 15 stolpar, orange, VOSS.farming
 • 29014 | Elstängselnät farmNET 50m x 65cm smådjursnät, 15 stolpar dubbelspetsad, orange, VOSS.farming
 • 29062 | Elstängselnät farmNET+ 25m x 65cm smådjursnät, 11 stolpar, grön, VOSS.farming
 • 29066 | Elstängselnät farmNET+ 50m x 65cm smådjursstängsel, kaninhage, 20 stolpar, grön, VOSS.farming
 • 27775 | Stängselnät farmNET utan el, 25m, 135 cm, 9 dubbelspetsade stolpar, grön, VOSS.farming
 • 27777 | Stängselnät farmNET utan el, 50m, 135 cm, 16 dubbelspetsade stolpar, grön, VOSS.farming

Viktigt:
Om den köpta produkten var bristfällig eller felaktig när den har avlämnats, d.v.s. vid den tidpunkt då risken av varans försämring eller förlust av varan har gått över från säljaren till köparen, har köparen lagstadgade rättigheter till omleverans, avhjälpande, prisavdrag, häva köpet eller kräva skadestånd för skador eller ersättning av resultatlösa utgifter enligt Köplag (1990: 931) 30 §§ (och följande). Konsumentens lagstadgade rättigheter begränsas inte av garantin. Garantin gäller som ett komplement till de lagliga rättigheterna.

 • Namn och adress av garantigivaren: VOSS GmbH & Co. KG, Ohrstedt-Bhf. Nord 5, 25885 Wester-Ohrstedt,Tyskland
 • Garantitid: Uppgift om garantitiden står i produktbeskrivningen. Om ett garantifall inträffar under garantitiden förlängs inte garantitiden.
 • Geografiskt område där garantin gäller: Garantin gäller för alla köpare med hemvist i följande länder: Tyskland, Österrike, Danmark, Estland, Belgien, Luxemburg, Tjeckien, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Polen, Slovakien, Slovenien, Ungern, Finland, Sverige, Lettland, Litauen, Rumänien, Schweiz och Irland.
 • Garantins innehåll:
  • (1) Garantin avser produktens UV-beständighet/mekaniska egenskaper. PE-monofiltrådarnas hållbarhet (elasticitet, svikt/spänst och brottstyrka), som finns integrerade i stängselnät, garanteras.
  • (2) I händelse av ett garantianspråk kommer den köpta produkten att lagas, bytas ut eller köppriset återbetalas, efter garantigivarens val. Fraktkostnader kommer endast att ersättas av garantigivaren om han uttryckligen bekräftat detta i förväg.
  • (3) Garantin gäller endast för köparen och kan inte överlåtas.
 • Garantin gäller inte:
  • (1) Missfärgning eller förändring av färgen genom UV-inverkan täcks inte av garantin.
  • (2) Garantin gäller inte, när varans brist eller fel beror på osakenlig, ej ändamålsenlig, ej lämplig användning och/eller ej lämpligt bruk och /eller när installationsanvisning, bruksanvisning och/eller instruktioner för underhåll inte följs.
  • (3) Garantin gäller inte, när brist eller fel uppstått genom naturligt slitage, slitage som beror på användning och bruk, överbelastning, avsiktlig eller övermodig förstörelse, transportskador eller skador orsakade av olyckor efter mottagandet av varan samt reparationsförsök eller försök av avhjälpande utfört av kunden eller tredje part, som kunden gett uppdraget åt.  Fel eller skador på produkten som uppstått genom tillbehör eller användning av tillbehör som inte medföljde produkten, täcks inte av garantin heller.
  • (4) Garantin gäller inte tillbehör som medföljer i produkten.
   Utnyttjande av garantin: För att kräva garantin måste köparen skicka ett brev till ovanstående adress eller ett e-postmeddelande till shop@lantkompaniet.se , där garantifallet beskrivs. Köparen måste lämna in fakturan, inköpskvittot eller övriga lämpliga dokument (t. ex orderbekräftelsen) som garantibevis, som kan användas för att ta reda på köparen, inköpsdatum och den köpta produkten.
 • Utnyttjande av garantin:
  För att kunna använda sig av garantin och kräva garantin måste köparen skicka ett brev till ovanstående adress eller ett e-postmeddelande till shop@lantkompaniet.se , där garantifallet beskrivs. Köparen måste lämna in fakturan, inköpskvittot eller övriga lämpliga dokument (t. ex orderbekräftelsen) som garantibevis, som kan användas för att ta reda på köparen, inköpsdatum och den köpta produkten.

IV. Garantivillkor för eltråd, -rep, -band

Elband
 • 42810 | Elband 200m, 10mm, 1x0,25 koppar + 3x0,20 rostfria, VOSS.farming
 • 42812 | Elband 200m, 20mm, 2x0,25 koppar + 4x0,20 rostfria, VOSS.farming
 • 42814 | Elband 200m, 40mm, 3x0,25 koppar + 7x0,20 rostfria, VOSS.farming
 • 42850 | Elstängselband 200 m, 10 mm, 4 x 0,40 HPC/Ultra, vit-grön, VOSS.farming
 • 42852 | Elstängselband 200 m, 20 mm, 6 x 0,40 HPC/Ultra, vit-grön, VOSS.farming
 • 42854 | Elstängselband 200 m, 40 mm, 10 x 0,40 HPC/Ultra, vit-grön, VOSS.farming
 • 43470 | Elstängselband "CLASSIC" 200 m, 10 mm, 4 x 0,16 rostfria trådar, vit
 • 43470.5 | Elstängselband "CLASSIC" 200 m, 10 mm, 4 x 0,16 rostfria trådar, vitt 5-pack + 5 bandskarv +varnings
 • 43474 | Elstängselband 200 m, 20 mm, elband "CLASSIC", 4x0,16 rostfria trådar, vit
 • 44140 | Elstängselband 200m, 20mm, 5x0,16 rostfria ledare, VOSS.farming
 • 44140.5 | Elband 200m, 20mm, 5x0,16 rostfri, inkl. 5 bandskarv + varningsskylt, VOSS.farming, 5-pack
 • 44145 | Elstängselband 200m, 20mm, 5x0,16 rostfria ledare, VOSS.farming
 • 44150 | Elband 200m, 40mm, 9x0,16 rostfria ledare, VOSS.farming
 • 44150.5 | Elband 200m, 40mm, 9x0,16 rostfria ledare, inkl. 5 skarv + skylt, VOSS.farming, 5-pack
 • 44554 | Elband 250m, 10mm, 4 x 0,16 rostfria ledare, VOSS.farming
 • 44554.4 | Elband 250m, 10mm, inkl. 5 bandskarv, VOSS.farming, 4-pack
 • 44564 | Elband 200m, 10mm, 1 x 0,3 koppar + 3 x 0,2 rostfritt, VOSS.farming
 • 44565 | Elstängselband 200m, 20mm, 1x0,3 koppar + 5x0,2 rostfria,VOSS.farming
 • 44566 | Elband 200m, 40mm, 1x0,3 koppar + 9x0,2 rostfria ledare, VOSS.farming
 • 44598 | Elband 250m, 10mm, 4 x 0,16 rostfria ledare, VOSS.farming
 • 44673 | Elband 200m, 12mm, 1x0,3 koppar + 3x0,3 rostfria ledare, VOSS.farming
 • 44674 | Elband 200m, 20mm, 2 x 0,3 koppar + 4 x 0,3 rostfritt, VOSS.farming
 • 44675 | Elband 200m, 40mm, 4x0,3 koppar + 6x0,3 rostfria ledare, VOSS.farming
 • 44675.3 | Elband 200m, 3-pack, 40mm, 4x 0,3 koppar + 6x 0,3 rostfria, vit-grön, 5 bandskarv + varningsskylt, V
 • 44707 | Elstängselband 200m, 40mm, 10 x 0,30 FE-ZN-leg., VOSS.farming
 • 44925 | Elband 200m, 20mm, 1x0,20 koppar + 3x0,20 rostfria, VOSS.farming
 • 44926 | Elband 200m, 40mm, 1x0,20 koppar + 6x0,20 rostfritt stål, VOSS.farming
 • 44926.3 | Elband 200m, 3-pack, 40mm, 1x 0,20 koppar + 6x 0,20 rostfria, 5 skarv + varningsskylt, VOSS.farming
 • 45586 | Elband 200m, 20mm, brunt elband, 2x 0,3 koppar + 4x 0,3 rostfria ledare, VOSS.farming
 • 45587 | Elband 200m, 40mm, 2x 0,3 koppar + 8x 0,3 rostfria ledare, brun-orange, VOSS.farming
 • 45590 | Elband 200m, 40mm, 2x 0,25 koppar + 8x 0,25 rostfria ledare, brunt elband, VOSS.farming
Eltråd
 • 42495 | Eltråd 100m, 3x 0,20 rostfria ledare, orange, VOSS.pet
 • 42497 | Eltråd 100m, 3x 0,20 rostfria ledare, grön, VOSS.pet
 • 42498 | Eltråd 100m, 3x 0,20 rostfria + 1x 0,20 koppar ledare, grön, VOSS.pet
 • 42705 | Eltråd 1000m, förstklassiga ledare, 1x 0,25 koppar, 2x 0,25 rostfria, VOSS.farming
 • 42715 | Eltråd 400m, 3x 0,25 koppar + 3x 0,20 rostfria ledare, vit-svart, VOSS.farming
 • 42716 | Eltråd 1000m, 3x 0,25 kopparledare + 3x 0,20 rostfria, vit-svart, VOSS.farming
 • 42718 | Eltråd 400m, 3x 0,25 koppar + 3x 0,20 rostfria ledare, vit-röd, VOSS.farming
 • 42718.3 | Eltråd 400m, 3-pack, 3x 0,25 koppar + 3x 0,20 rostfria, 5 trådskarv + varningsskylt, VOSS.farming
 • 42718.5 | Eltråd 400m, 5-pack, 3x 0,25 koppar + 3x 0,20 rostfria, 10 trådskarv + varningsskylt, VOSS.farming
 • 42720 | Eltråd 400m, 3x 0,25 koppar + 3x 0,20 rostfria ledare, VOSS.farming
 • 42720.3 | Eltråd 400m, 3-pack, 3x 0,25 koppar + 3x 0,20 rostfria, 5 trådskarv + varningsskylt, VOSS.farming
 • 42720.5 | Eltråd 400m, 5-pack, 3x 0,25 koppar + 3x 0,20 rostfria, 10 trådskarv + varningsskylt, VOSS.farming
 • 42726 | Eltråd 400m, 2x 0,25 koppar + 2x 0,25 rostfria trådar, blå, VOSS.farming
 • 42728 | Eltråd 1000m, 3x 0,25 koppar + 3x 0,25 rostfria trådar, blå, VOSS.farming
 • 42735 | Eltråd 400 m, 3x 0,40 HPC/Ultra, vit-grön, VOSS.farming
 • 44501 | Eltråd 250m, 3x0,16 rostfria ledare, gul-orange, VOSS.farming
 • 44645 | Eltråd 400m, 3x 0,25 koppar + 3x 0,20 rostfria ledare VOSS.farming
 • 44800 | Eltråd 1000m, 1x 0,25 koppar + 8x 0,20 rostfria ledare, VOSS.farming
Elrep
 • 42450 | Elrep 400m, 6mm, 3x 0,25 koppar + 3x 0,25 rostfria ledare, vit-röd-svart, VOSS.farming
 • 42490 | Elstängselrep + lappar 100 m, stängsling med typ lapptyg, häststängsel, viltstängsel
 • 42600 | Elrep 200m, Ø 6mm, 6x0,25 HPC® power ledare, VOSS.farming
 • 42601 | Elrep 500m, Ø 6mm, 6x0,25 HPC® power ledare, XL, VOSS.farming
 • 42602 | Elrep 200m, Ø 6mm, 6x0,25 HPC® power ledare, VOSS.farming
 • 42604 | Elrep 200m, Ø 6mm, 6x 0,25 HPC® power ledare, vit-röd, VOSS.farming
 • 42604.3 | Elrep 200m, Ø 6 mm, 6 x 0,25 HPC® Powerledare, 3-pack + 5 x skarv + 2x varningsskyltar, VOSS.farming
 • 44160 | Elstängselrep 200m, 6mm, 7x0,20 rostfria ledare, vit, VOSS.farming
 • 44160.5 | Elrep 200m, 6mm, rostfria ledare, skarv + skylt, VOSS.farming, 5-pack
 • 44611 | Elrep 150m, 6mm, 3x 0,20 koppar + 6x 0,20 rostfria, VOSS.farming
 • 44611.3 | Elrep 150m, 6mm, 3x 0,20 koppar + 6x 0,20 rostfri + 5 skarv, VOSS.farming 3-pack
 • 44614 | Elstängselrep 190 m, 6 mm, 6 x 0,20 rostfria trådar, elrep, stängselrep, vit
 • 44659 | Elrep 500m, 6mm, 3x 0,30 koppar + 3x 0,3 rostfria ledare, VOSS.farming
 • 44659.2A | Elrep 500m, 6mm, 3x 0,3 Cu + 0,3 rostfria + skarv, VOSS.farming 2-pack
 • 44661 | Elrep 200m, 8mm, 4x 0,30 koppar + 3x 0,3 rostfria ledare, VOSS.farming
 • 44676 | Elrep 200m, 6mm, 3x 0,30 koppar + 3x 0,3 rostfria ledare, VOSS.farming
 • 44960 | Elstängselrep "expert-plus" 500m, 5mm, 1x 0,25 koppar + 5x 0,20 rostfria ledare, VOSS.farming
 • 45584 | Elrep 400m, 6mm, 3x 0,3 koppar + 3x 0,3 rostfria ledare, orange-brun, VOSS.farming

Viktigt:
Om den köpta produkten var bristfällig eller felaktig när den har avlämnats, d.v.s. vid den tidpunkt då risken av varans försämring eller förlust av varan har gått över från säljaren till köparen, har köparen lagstadgade rättigheter till omleverans, avhjälpande, prisavdrag, häva köpet eller kräva skadestånd för skador eller ersättning av resultatlösa utgifter enligt Köplag (1990: 931) 30 §§ (och följande). Konsumentens lagstadgade rättigheter begränsas inte av garantin. Garantin gäller som ett komplement till de lagliga rättigheterna.

 • Namn och adress av garantigivaren: VOSS GmbH & Co. KG, Ohrstedt-Bhf. Nord 5, 25885 Wester-Ohrstedt,Tyskland
 • Garantitid: Uppgift om garantitiden står i produktbeskrivningen. Om ett garantifall inträffar under garantitiden förlängs inte garantitiden.
 • Geografiskt område där garantin gäller: Garantin gäller för alla köpare med hemvist i följande länder: Tyskland, Österrike, Danmark, Estland, Belgien, Luxemburg, Tjeckien, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Polen, Slovakien, Slovenien, Ungern, Finland, Sverige, Lettland, Litauen, Rumänien, Schweiz och Irland.
 • Garantins innehåll:
  • (1) Garantin avser produktens UV-beständighet/mekaniska egenskaper. PE-monofiltrådarnas hållbarhet (elasticitet, svikt/spänst och brottstyrka), som finns integrerade i eltråd, elband, elrep, garanteras.
  • (2) I händelse av ett garantianspråk kommer den köpta produkten att lagas, bytas ut eller köppriset återbetalas, efter garantigivarens val. Fraktkostnader kommer endast att ersättas av garantigivaren om han uttryckligen bekräftat detta i förväg.
  • (3) Garantin gäller endast för köparen och kan inte överlåtas.
 • Garantin gäller inte:
  • (1) Missfärgning eller förändring av färgen genom UV-inverkan täcks inte av garantin.
  • (2) Garantin gäller inte, när varans brist eller fel beror på osakenlig, ej ändamålsenlig, ej lämplig användning och/eller ej lämpligt bruk och /eller när installationsanvisning, bruksanvisning och/eller instruktioner för underhåll inte följs.
  • (3) Garantin gäller inte, när brist eller fel uppstått genom naturligt slitage, slitage som beror på användning och bruk, överbelastning, avsiktlig eller övermodig förstörelse, transportskador eller skador orsakade av olyckor efter mottagandet av varan samt reparationsförsök eller försök av avhjälpande utfört av kunden eller tredje part, som kunden gett uppdraget åt.  Fel eller skador på produkten som uppstått genom tillbehör eller användning av tillbehör som inte medföljde produkten, täcks inte av garantin heller.
  • (4) Garantin gäller inte tillbehör som medföljer i produkten.
   Utnyttjande av garantin: För att kräva garantin måste köparen skicka ett brev till ovanstående adress eller ett e-postmeddelande till shop@lantkompaniet.se , där garantifallet beskrivs. Köparen måste lämna in fakturan, inköpskvittot eller övriga lämpliga dokument (t. ex orderbekräftelsen) som garantibevis, som kan användas för att ta reda på köparen, inköpsdatum och den köpta produkten.
 • Utnyttjande av garantin:
  För att kunna använda sig av garantin och kräva garantin måste köparen skicka ett brev till ovanstående adress eller ett e-postmeddelande till shop@lantkompaniet.se , där garantifallet beskrivs. Köparen måste lämna in fakturan, inköpskvittot eller övriga lämpliga dokument (t. ex orderbekräftelsen) som garantibevis, som kan användas för att ta reda på köparen, inköpsdatum och den köpta produkten.

V Tillverkargarantier

För ytterligare produkter lämnas garantin av resp. tillverkare.

Elstängselaggregat från VOSS.farming & VOSS.pet

 • 41310 | Stängselaggregat "impuls duo DV40" - kombiaggregat 12V, 230V kortare elstängsel, VOSS.farming
 • 41205 | VOSS.pet fenci M03 - Elstängselaggregat 230V
 • 41210 | VOSS.pet fenci M05 - Elstängselaggregat 230 V
 • 41215 | VOSS.pet fenci M09 - 230 V Elstängselaggregat
 • 41250 | Elstängselaggregat "impuls V30" - 230V, kortare stängsel, VOSS.farming
 • 41255 | Elstängselaggregat "impuls V50" - 230V nätaggregat, VOSS.farming
 • 41260 | Elstängselaggregat "impuls V70" - 230V nätaggregat, VOSS.farming
 • 41265 | Elstängselaggregat "impuls V90" - 230V nätaggregat, VOSS.farming
 • 41510 | Elstängselaggregat "Xtreme duo X110" - kombiaggregat 12 V, 230 V, ultra stark, VOSS.farming
 • 41530 | Elstängselaggregat "Xtreme X150", 12V-230V, ultra stark, 15 joule, VOSS.farming
 • 41540 | Elstängselaggregat "Xtreme X200", 12V-230V, ultra stark, 20 joule, VOSS.farming
 • 41565 | Elstängselaggregat "Xtreme duo X200 RF", 12V-230V, 20 joule, fjärrstyrningsbar, VOSS.farming
 • 41320 | Stängselapparat "impuls duo DV80" - 12V, 230V, kombiaggregat, medellånga stängsel, VOSS.farming
 • 41330 | Stängselapparat "impuls duo DV120"- 12V eller 230V kombiaggregat, extra kraftfullt, VOSS.farming
 • 41340 | Stängselapparat "impuls duo DV160"- 12V eller 230V, extra starkt, 7 joule pulsenergi, VOSS.farming
 • 41420 | Stängselaggregat "impuls duo DV40 RF" - (12V, 230V) med fjärrkontroll, VOSS.farming
 • 41450 | Stängselaggregat "impuls duo DV120 RF" - kombiaggregat (12V, 230V) med fjärrkontroll, VOSS.farming
 • 41460 | Stängselaggregat "impuls duo DV160 RF" - kombiaggregat (12V, 230V) med fjärrkontroll, VOSS.farming
 • 41550 | Elstängselaggregat "Xtreme duo X110 RF", 12V-230V, 11 joule, fjärrstyrningsbar, VOSS.farming
 • 41552 | Elstängselaggregat "Xtreme duo X110 RF", kombiaggregat 12 V, 230 V, inkl. fjärrkontroll, VOSS.farmin
 • 41567 | Elstängselaggregat "Xtreme duo X200 RF", 12 V, 230 V, inkl. fjärrkontroll, VOSS.farming
 • 41750 | SET: Elstängselaggregat + smart kontrollenhet - Xtreme duo X110 RF + FM 20 WiFi, VOSS.farming
 • 41751 | SET: Elstängselaggregat + smart kontrollenhet - Xtreme duo X200 RF + FM 20 WiFi, VOSS.farming

Viktigt:
Om den köpta produkten var bristfällig eller felaktig när den har avlämnats, d.v.s. vid den tidpunkt då risken av varans försämring eller förlust av varan har gått över från säljaren till köparen, har köparen lagstadgade rättigheter till omleverans, avhjälpande, prisavdrag, häva köpet eller kräva skadestånd för skador eller ersättning av resultatlösa utgifter enligt Köplag (1990: 931) 30 §§ (och följande). Konsumentens lagstadgade rättigheter begränsas inte av garantin. Garantin gäller som ett komplement till de lagliga rättigheterna.

 • Namn och adress av garantigivaren: VNT electronics s.r.o., Dvorská 605, 56301 Lanškroun, Tjeckien
 • Garantitid: 3 år från köpdatum. Om ett garantifall inträffar under garantitiden förlängs inte garantitiden.
 • Geografiskt område där garantin gäller: Garantin gäller för alla köpare med hemvist i Europeiska unionens medlemsländer, Schweiz, Liechtenstein och Storbritannien.
 • Garantins innehåll:
  • (1) Garantin gäller produkter som är felaktiga eller bristfälliga på grund av tillverknings- och / eller materialfel inom garantitiden.
  • (2) I händelse av ett garantianspråk kommer den köpta produkten att lagas, bytas ut eller köppriset återbetalas, efter garantigivarens val. Fraktkostnader kommer endast att ersättas av garantigivaren om han uttryckligen bekräftat detta i förväg.
  • (3) Garantin gäller endast för köparen och kan inte överlåtas.
 • Garantin gäller inte:
  • (1) Garantin gäller inte, när varans brist eller fel beror på osakenlig, ej ändamålsenlig, ej lämplig användning och/eller ej lämpligt bruk och /eller när installationsanvisning, bruksanvisning och/eller instruktioner för underhåll inte följs.
  • (2) Garantin gäller inte, när brist eller fel uppstått genom naturligt slitage, slitage som beror på användning och bruk, överbelastning, överspänning, blixtnedslag, avsiktlig eller övermodig förstörelse, transportskador eller skador orsakade av olyckor efter mottagandet av varan samt reparationsförsök eller försök av avhjälpande utfört av kunden eller tredje part, som kunden gett uppdraget åt. Fel eller skador på produkten som uppstått genom tillbehör eller användning av tillbehör som inte medföljde produkten, täcks inte av garantin heller.
  • (3) Garantin gäller inte tillbehör som medföljer i produkten.
   Utnyttjande av garantin: För att kräva garantin måste köparen skicka ett brev till ovanstående adress eller ett e-postmeddelande till shop@lantkompaniet.se , där garantifallet beskrivs. Köparen måste lämna in fakturan, inköpskvittot eller övriga lämpliga dokument (t. ex orderbekräftelsen) som garantibevis, som kan användas för att ta reda på köparen, inköpsdatum och den köpta produkten.
 • Utnyttjande av garantin:
  För att kunna använda sig av garantin och kräva garantin måste köparen skicka ett brev till VOSS GmbH & Co. KG, Ohrstedt-Bhf. Nord 5, 25885 Wester-Ohrstedt, Tyskland eller ett e-postmeddelande till shop@lantkompaniet.se , där garantifallet beskrivs. Köparen måste lämna in fakturan, inköpskvittot eller övriga lämpliga dokument (t. ex orderbekräftelsen) som garantibevis, som kan användas för att ta reda på köparen, inköpsdatum och den köpta produkten.

AKO elstängselnät

 • 29110 | Fårstängsel OviNet Premium 50 m x 90 cm, 14 stolpar, elstängselnät, fårnät, orange, AKO
 • 29111 | Fårstängsel OviNet Premium 50 m x 90 cm, 14 dubbelspetsade stolpar, fårelnät, orange, AKO
 • 29112 | Fårstängsel OviNet Premium 50 m x 108 cm, 14 dubbelspetsade stolpar, fårelnät, orange, AKO
 • 29115 | Fårstängsel TitanNet Premium 50 m x 90 cm, 14 stolpar, styva vertikala trådar, blå-orange, AKO
 • 29572 | Hönsstängsel PoultryNet Premium 25 m x 106 cm, 9 dubbelspetsade stolpar, hönsnät, grön, AKO
 • 29574 | Hönsstängsel PoultryNet Premium 50 m x 106 cm, 15 dubbelspetsade stolpar, hönsnät, grön, AKO
 • 29642 | Hönsnät PoultryNet Premium 25 m x 106 cm, 8 dubbelspetsade stolpar, grön, utan el, AKO
 • 29644 | Hönsnät PoultryNet Premium 50 m x 106 cm, 15 dubbelspetsade stolpar, grön, utan el, AKO
 • 29672 | Hönsstängsel PoultryNet Premium 50 m x 122 cm, 15 dubbelspetsade stolpar, hönsnät el, grön, AKO
 • 29674 | Hönsstängsel PoultryNet Premium 50 m x 122 cm, 15 dubbelspetsade stolpar, utan el, grön, AKO

Viktigt:
Om den köpta produkten var bristfällig eller felaktig när den har avlämnats, d.v.s. vid den tidpunkt då risken av varans försämring eller förlust av varan har gått över från säljaren till köparen, har köparen lagstadgade rättigheter till omleverans, avhjälpande, prisavdrag, häva köpet eller kräva skadestånd för skador eller ersättning av resultatlösa utgifter enligt Köplag (1990: 931) 30 §§ (och följande). Konsumentens lagstadgade rättigheter begränsas inte av garantin. Garantin gäller som ett komplement till de lagliga rättigheterna.

 • Namn och adress av garantigivaren: AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG, Karl-Maybach-Straße 4, 88239 Wangen im Allgäu, Tyskland
 • Garantitid: Uppgift om garantitiden står i produktbeskrivningen. Om ett garantifall inträffar under garantitiden förlängs inte garantitiden.
 • Geografiskt område där garantin gäller: Garantin gäller för alla köpare med hemvist i följande länder: Tyskland, Österrike, Danmark, Estland, Belgien, Luxemburg, Tjeckien, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Polen, Slovakien, Slovenien, Ungern, Finland, Sverige, Lettland, Litauen, Rumänien, Schweiz och Irland.
 • Garantins innehåll:
  • (1) Garantin avser produktens UV-beständighet/mekaniska egenskaper. PE-monofiltrådarnas hållbarhet (elasticitet, svikt/spänst och brottstyrka), som finns integrerade i stängselnät, garanteras.
  • (2) I händelse av ett garantianspråk kommer den köpta produkten att lagas, bytas ut eller köppriset återbetalas, efter garantigivarens val. Fraktkostnader kommer endast att ersättas av garantigivaren om han uttryckligen bekräftat detta i förväg.
  • (3) Garantin gäller endast för köparen och kan inte överlåtas.
 • Garantin gäller inte:
  • (1) Missfärgning eller förändring av färgen genom UV-inverkan täcks inte av garantin.
  • (2) Garantin gäller inte, när varans brist eller fel beror på osakenlig, ej ändamålsenlig, ej lämplig användning och/eller ej lämpligt bruk och /eller när installationsanvisning, bruksanvisning och/eller instruktioner för underhåll inte följs.
  • (3) Garantin gäller inte, när brist eller fel uppstått genom naturligt slitage, slitage som beror på användning och bruk, överbelastning, avsiktlig eller övermodig förstörelse, transportskador eller skador orsakade av olyckor efter mottagandet av varan samt reparationsförsök eller försök av avhjälpande utfört av kunden eller tredje part, som kunden gett uppdraget åt.  Fel eller skador på produkten som uppstått genom tillbehör eller användning av tillbehör som inte medföljde produkten, täcks inte av garantin heller.
  • (4) Garantin gäller inte tillbehör som medföljer i produkten.
   Utnyttjande av garantin: För att kräva garantin måste köparen skicka ett brev till ovanstående adress eller ett e-postmeddelande till shop@lantkompaniet.se , där garantifallet beskrivs. Köparen måste lämna in fakturan, inköpskvittot eller övriga lämpliga dokument (t. ex orderbekräftelsen) som garantibevis, som kan användas för att ta reda på köparen, inköpsdatum och den köpta produkten.
 • Utnyttjande av garantin:
  För att kunna använda sig av garantin och kräva garantin måste köparen skicka ett brev till ovanstående adress eller ett e-postmeddelande till shop@lantkompaniet.se , där garantifallet beskrivs. Köparen måste lämna in fakturan, inköpskvittot eller övriga lämpliga dokument (t. ex orderbekräftelsen) som garantibevis, som kan användas för att ta reda på köparen, inköpsdatum och den köpta produkten.

Vi plockar gärna ihop skräddarsydda stängsellösningar, ger tips och råd.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar:

E-post:
shop@lantkompaniet.se

Telefon:
Telefon: 08-420 027 89

Servicetider:
mån - fre | kl 9 - 17

Varmt välkommen!