Mullvadsfälla & Sorkbekämpning

Mullvadsfälla & Sorkbekämpning

 • Effektiva sorkfällor
 • Sorkfällor som fungerar
 • Utan skadlig smörsyra (som är starkt irriterande för ögon, hud och luftvägar)
 • Bli av med sork och mullvad, slipp sork- och mullvadshögar i trädgården
Produkter
Nätkorg mot rotskador orsakade av sork, finmaskigt nät mot sork, Ø 35cm
i lager
2 - 5 arbetsdagar
0,25 kg
69952
 • nätkorg med finmaskigt nät, sorknät mot rotskador, Ø 35 cm
 • skyddar nyplanterade träd mot rotskador orsakad av sork under de första åren
 • korgen placeras i planeringsgropen eller runt rotklumpen för effektivt skydd
 • med få handgrepp är det gjort - skyddar mot sorkskada
 • i förzinkat material - bryts ned utan att lämna rester

Nätkorg mot rotskador orsakade av sork, finmaskigt nät mot sork, Ø 60 cm
i lager
2 - 5 arbetsdagar
0,71 kg
69954
 • nätkorg med finmaskigt nät, sorknät mot rotskador, Ø 60 cm
 • skyddar nyplanterade träd mot rotskador orsakad av sork under de första åren
 • korgen placeras i planeringsgropen eller runt rotklumpen för effektivt skydd
 • med få handgrepp är det gjort - skyddar mot sorkskada
 • i förzinkat material - bryts ned utan att lämna rester