Elstängsel guide Vildsvinsstängsel

Vildsvinsstängsel

guide-wild-boar-fence-height

Elstängsel är ett effektivt medel att hålla vildsvin borta från tomten. Rätt stängselhöjd och lämpligt tillbehör behövs för ett välfungerande elstaket som skydd mot vildsvin. Nedan hittar du tips och råd för uppsättning av vildsvinsstängel och passande utrustning som visat sig fungera bra i praktiken.

HANDLA STÄNGSEL MOT VILDSVIN – klicka här

En bra översikt över uppbyggnad av elstängsel och elstängsel montering hittar du på denna sida: » Elstängsel montering i trädgården, på egen tomt och här » Elstängsel montering allmän information


Stängselhöjd

Elstängslets skelett utgörs av stängselstolparna. Vid hörn, öppningar, grindar el dyl men även på ställen med högre dragkrafter rekommenderas användning av trästolpar eller metallstolpar som ger mest stadga och hållfasthet. Endast stabila, robusta stolpar klarar hårda påfrestningar av ett välsträckt stängsel med flera trådar. Passande isolatorer fästs i stolparna  (se t ex artnr. 44812) för att sätta upp 2 eller 3 trådhöjder.

Rekommenderade höjder: överst ca 70cm, sedan 45cm och nederst ca 20 cm så att varken vildsvin eller kultingar kan smita igenom stängslet, krypa under eller ta sig in mellan trådarna.


Nätgrind.      Nätgrind.

Det rekommenderas att använda elband längst nedan som har bredare kontaktyta. Dessutom syns det bättre och är en påfallande barriär samt att det förstärker eltrådens effekt ifall något vildsvin försöker ta sig in.

Stängselstolpar

Vid längre stängsellängder borde stadiga, robusta trä- eller metallstolpar användas för ett permanent stängsel. Det går att blanda dessa med flyttbara mellanstolpar, t.ex. fiberstolpar, plaststolpar eller metallstolpar för att fästa trådar medels isolatorer.

Se till att isolatorerna längst upp finns på rätt höjd så att tråden inte sitter för lågt. Översta trådhöjden borde finnas på ca. 70-75 cm avstånd från marken. Passande stängselstolpar se  artnr. 44451, 42171 och 44585.  » Stängselstolpar

Trådarna ska alltid hållas välsträckta och om det inte lyckas med t.ex. bara plaststolpar så borde man använda något trästolpe eller stadig och hållfast metallstolpe som klarar att stå emot högre dragkrafter just vid längre stängsellängder eller vid hörn. Sådana stolpar som t ex artnr. 42220.4  » Metallstolpar z-profil  borde sättas ned med ett avstånd på ca. 70 - 100 m mellan mellanstolparna.

OBS:
Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt stolpen när du sätter ned den i marken, det kanske behöver röjas eller utföras någon annan typ av underhåll. Tänker man på det vid planeringen innan man sätter igång så blir det lättare och mindre besvärligt efteråt.

Eltråd, rep eller elband

Vildsvin har ganska dålig syn och just därför borde man välja tydliga, kontrastrika färgkombinationer av stängselmaterialet. Enligt vetenskapliga rön uppfattar vildsvin svart-vita kontraster bäst.

Stängsel mot vildsvin brukar vara ganska långa för att skydda odlingar, åkrar osv. Därför är det viktigt att välja bra stängseltråd med kraftiga, hållbara ledare och hög ledningsförmåga. Bra kvalitet lönar sig i längden.

Passande eltråd för permanenta elstängsel är t ex galvad ståltråd. Den ger utmärkt ledningsförmåga och är ganska slitstark och hållbar. Se t ex artnr. 44547 » Ståltråd, Stängselvajer.

Bra stängseltråd för flyttbara, tillfälliga stängsellösningar som skydd mot vildsvin är t ex eltråd artnr. 44539 och eltråd gjord av plast och ledare i metall, se artnr. 42718 » Eltråd kvalitet A bäst ledningsförmåga viltstängsel, rovdjursstängsel

Sådana eltrådar är lätthanterliga, kan flexibelt och liksom allsidigt användas. Eltrådar av slitstark plast utmärks av hållbarhet, tål höga belastningar och dragkrafter samt att de bjuder på bra ledningsförmåga och dels mycket lågt motstånd - allt detta till ett riktigt bra pris.

Vi rekommenderar eltrådar med minst 6, bättre 9 rostfria ledare, dessutom borde minst 1 kopparledare finnas i eltråden.

Resistansen, det elektriska motståndet, borde inte överskrida 0,3 ohm/m. UV-beständiga plasttrådar, polytrådar med intvinnade elektriska, rostfria ledare ger längre livslängd och är absoluta att rekommenderas. Bra synlighet, UV-stabilitet och mycket bra ledningsförmåga bjuder denna svart-vita vildsvinstråd på: artnr. 42714 (1000 m rulle) eller artnr. 42715 (400 m rulle) » Eltråd svart-vit vildsvin

Det finns bra tillbehör som underlättar arbetet med stängseluppsättning och montering av stängseltråden. Ett bra hjälpmedel för just alla sorters eltråd är trådvindor. De kan vanligtvis ta upp mellan 500 m - 2000 m eltråd och många utav trådvindorna kan fästas på någon stolpe för lättare hantering.

Skulle tråden har utsatts för alltför hårda brottlaster och dragkrafter och kanske har gått sönder eller är eltråden för kort och behöver förlängas, undvik alltid att knyta ihop trådarna! Genom knutar blir motståndet väldigt högt som ger dåligt strömflöde och hela den avskräckande effekten genom obehagliga strömstötar kan tappas bort genom felaktigt skarvade eltrådar. Använd alltid lämpliga trådskarv och skarvlås när trådarna behöver kopplas samman. Bra skarvning säkerställer obehindrat strömflöde och ökar inte risken att djur kan rymma eller ta sig in. För en trygg och säker inhägnad behövs helt enkelt bra skarv. Se t ex. artnr. 44684 och 44619.

Tips:
För ännu bättre synlighet av vildsvinsstängslet rekommenderas placera något färgstarkt band bland de strömförande stängseltrådarna, 10mm bredd, för ett välsynligt, visuellt och fysiskt "hinder" som stoppar vildsvinen. Se t ex signalband  artnr. 44554.


Vildsvinsstängsel.         Nätgrind.      Nätgrind.

Stängselapparat - ett kraftfullt och starkt elaggregat ger rätt pulsenergi för bästa möjliga skyddet

Vildsvin är kraftiga, stora och rätt så okänsliga djur. De brukar inte vara vana vid just elstängsel. Stängselaggregatet ska därför ge ganska hög effekt så att pulsenergin är tillräckligt stark för att verkligen skrämma vildsvinen. Vid stängselplanering och montering borde man passa på att använda välsynligt stängselmaterial som skrivit ovan. Det är mycket viktigt och avgörande att första smällen är så pass häftig att denna smärtsamma upplevelse fastnar och bränner sig in i minnet liksom så att djuret lär sig på direkten att det inte bör komma i kontakt med stängslet en gång till. Av denna anledning är det viktigt att välja ett starkt elaggregat, något som är mer kraftfullt än t ex hästaggregat eller strömapparat för kostängsel.

Ett värde av 2000 V spänning räcker inte för att skrämma bort vildsvin.

Spänningen i vildsvinsstängslet borde ligga på ca. 4000 V så att de okänsliga vildsvinen upplever elstöten som något väldigt obehagligt de inte vill utsätta sig för igen. Pulsenergin borde ligga på ett värde av ca. 3-5 joule. Lämpliga elaggregat till vildsvinsstängsel, se t ex

batteriaggregat AVi 8000 -12V artnr. 44853 och modellen AVi 10.000 -12V artnr. 44687 » Elaggregat AVi 8000 vildsvin

Vid ett okänt hinder brukar vildsvinen komma fram med trynet först för att känna av dofter och lukt och när den till skillnad från övriga vildsvinskroppen mycket känsliga trynet vidrör eltråden så behövs inte någon elstöd med högre pulsenergi än 5 joule för att inte bli bortglömd. Handlar det dock om ett ganska långt stängsel eller finns det gott om uppväxande vegetation längs med stängslet så borde det vara bra att skaffa ett starkare stängselaggregat som alltid levererar gott om ström öven om det möjligen finns läckage eller störningar genom påväxt. Kraftfulla elaggregat för långa stängsellängder och med upp till 14 joule utgående energi justerar pulsstyrkan efter stängselskick och belastning och bjuder på högsta funktionssäkerhet. Se t ex artnr. 44875.

Nätanslutna stängselaggregat levererar mest och bäst.

Det finns även ganska kraftfulla batteridrivna strömaggregat för elstängsel. Använd då alltid något laddningsbart 12 V batteri för bästa effekt. Batteriaggregat (12 volt) är mest lämpliga för medellånga stängsellängder och stora inhägnader upp till 10 km längd. Tänk på att räkna in alla trådar resp. trådhöjder när du beräknar den totala stängsellängden för att hitta ett passande elaggregat. För bästa skyddet mot vildsvin ska ett 12 volts batteri med minst 100 Ah användas. Bra att alltid ha ett till batteri till hands som är fulladdat för att snabbt kunna byta. Ett under laddning och ett som driver stängselaggregat. Sedan finns det ju också möjligheten att kunna ansluta någon solcellspanel till stängselaggregatet resp. till batteriet för att utnyttja solenergin och förlänger batteriets drifttid. Just på längre sikt är det visserligen ett mycket intressant och kostnadseffektivt alternativ att driva elstängsel. Sparar pengarna, slippa ett evigt laddande och ett miljövänligare sätt att hantera energiresurserna.

Trots dessa fina möjligheter rekommenderas dock att använda, om möjligt, ett nätdrivet stängselaggregat för att driva elstängsel mot vildsvin. Anslutning till 230 V nätström ger högre effekt och det betyder en alldeles säker strömkälla utan risk för avbrott eller lägre effekt än batteridrift ger som strömkälla till aggregat.

Lämpliga elaggregat:

Elaggregat "impuls V90", nätanslutning, artnr. 41265 , pris 1629:-kr » Nätaggregat vildsvinsstängsel

Manual till "impuls V90" » Manual Nätaggregat vildsvinsstängsel

eller Kombiaggregat "DUO DV80" - för nätanslutning eller batteridrift, artnr. 41320, pris 1659 » Nätaggregat vildsvinsstängsel

Nätaggregat "Tesla 7" artnr. 43825, pris 1799:-kr » Nätaggregat Tesla 7 vildsvinsstängsel

Övriga tips på bra nätanslutna elaggregat, se artnr. 42130, 44865 och 44875 » Elaggregat vildsvinsstängsel

Välj i alla fall ett stängselaggregat som verkligen levererar det stängslet och djurslaget kräver (stängsellängd total, vegetation!). Glöm inte jorda! Normalt behövs minst 3 jordspett samt jordkabel mellan jordpsetten (3m avstånd) för en bra jordning av vildsvinsstängsel, se även nedan.

Jordning

Precis som vid alla elstängsel måste jordningen av ett vildsvinsstängsel vara bra så att hela stängslet fungerar som det ska. Jordning ska inte anses vara en mindre viktig stängselkomponent bara därför att den inte är helt synlig kanske. Elstängslet ger effekt när djuret sluter kretsen genom kontakt med stängslet av den annars brutna strömkretsen. Jordningen spelar då stor roll att det hela fungerar. För bra strömflöde tillbaka till stängselaggregatet använd helst galvade jordspett med T- eller L-profil. Dessa har bredare kontaktyta och bättre ledningsförmåga.

Spetten ska slås ner i marken ca. 1 m  djupt (jordspett, se artnr. 44219). De enstaka jordpinnarna borde placeras med ca. 3 m avstånd från varandra och kopplas samman med lämplig, isolerad högspänningskabel, matarledning resp. jordkabel. Passande jordkabel se t ex artnr. 32601 och 33615.


Stängsel jordning elaggregat jordspett.

Vid tillfälliga hagar brukar kortare jordpinnar med en längd på 75 cm användas eftersom det är lättare att snabbt och enkelt kunna sätta ner och plocka ut igen (se artnr. 44375). Beroende på aggregatets utgående pulsenergi ska antalet jordspett väljas (3-7 st) så att det alltid finns bra strömflöde. Skulle andra jordningar finnas i närheten (huset, byggnadens skyddsjord, nollanslutning) av elstängslet ska man se till att stängslets jordning med första jordspettet håller ett avstånd från den andra jordningen på minst 10 m.

Öppningar, genomgångar, grindar

Just vid åkrar, odlingar osv krävs genomfarter och öppningar av stängselanläggningen för att t ex komma in med lantbruksmaskiner. I planeringsskede ska alla öppningar, grindar, genomgångar ingå för att inte det inte behöver ändras eller köpas till fler tillbehör i efterhand, något som onekligen skulle bli onödigt jobbigt. En öppning kan alltid innebära risk för avbrott och stopp av strömflödet och därför borde det alltid noggrant tänkas igenom hur många grindar det verkligen behövs.

Det finns bra stängselutrustning för att klara utmaningarna stängselöppningar kommer med, t ex finns fjädergrindar, grindhandtag med krok och fjäder, se artnr. 44287, 44244, 44252 och 44426, elastiska repgrindar osv. Vi rekommenderar en nedgrävd isolerad jordkabel som säkerställer bra strömflöde i stängslet oavsett om grinden är öppen eller inte, se t ex artnr. 32601 » jordkabel

Det kan alltid hända att någon glömmer stänga grinden. Eltråden ligger då på marken och kan orsaka kortslutning som leder till enorm spänningsläckage och på så pass reducerad spänning i stängslet att vildsvinen inte alls känner någon obehagskänsla.

Varför inte ta ett sådant flexibelt grindsystem som hanteras väldigt enkelt och smidigt, se artnr. 44935. Så fort grinden öppnas dras in elerepet eller elbandet automatiskt medels stålfjädern inne i plastkåpan. Ingen risk för kringliggande trådar, ingen risk för onödigt läckade, stängselmaterialet hålls rent.


Mer info om grindar, stängselöppningar, flexibla lösningar hittar du här: » Grindar, stängselöppningar och » Trägdårdsgrind. Flexibla repgrindar, fjädergrindar, se » Grindar, repgrindar, grindhandtag


Tips för montering av vildsvinsstängsel:

Ett tips till:
Kanske skulle det vara meningsfullt att använda stängselnät i vissa delar av stängselt. Strömförande stängselnät finns i olika varianter och längder och de är lätt att ansluta till övrig stängseltråd, till grindar el dyl. Blinkande eller blixtrande varningslampor kan också ha bra avskräckande effekt och skrämmer bort vildsvin samt övrigt vilt, se artnr. 32380. Ljuset gör stängslet synligt och förhindrar att djur missa se stängslet och ta sig in oavsiktligt. Skulle vildsvinet eller ngt annat djur ändå vara så pass nyfiket och närma sig stängslet eller t o m vidröra eltråden, så får det en oförglömlig elstöt som får djuret att springa iväg. I fortsättningen  undviker vildsvinen komma i närheten av varningslampan för att inte få uppleva den hemska strömstöten som orsakat stort obehaget igen.

Tips & Tricks

Bra strömflöde för alla trådar med passande förbindelsekabel:

Bättre ledningsförmåga, strömflöde och levererans till alla delar av elstängslet uppnås genom bra kopplingar mellan de olika trådhöjderna, ca varende 200- 300. Utgör stängslet en sluten krets så koppla samman också början och slutet. Elstängslet kan också utformas som en enda rak sträcka eller linje och då behöver stängseländarna inte kopplas samman. Strömmmern flyter fram och tillbaka, stängslet behöver inte vara en sluten krets där början och slutet berör varandra eller är ihopkopplade.


Skarva inte kopparledare med galvade stängseldelar, använd alltid delar av rostfritt stål i samband med koppar:

Anslutningar som kablar med koppartrådar ska inte kopplas direkt till galvade delar (t ex galvad jordpinne, stängselaggregat, galvad tråd el dyl). Båda de olika materialen reagerar med varandra och det kunde orsaka korrosionsskada på den galvade stängseldelen. Det finns t ex förtennade kabelskor som kunde användas för att undvika skada se t ex artnr. 33615 eller specifika anslutningskablar (kablar med galvad stålkärna) se artnr. 32601.

Spill, läckage och störningar:

Uppväxande vegetation, trasiga isolatorer eller sly och gräs som lutar mot stängseltråden samt direkt kontakt av stängseltråden med fuktiga trästolpar betyder läckage och lägre spänning i stängslet. Strömmen läcker liksom ut och därför är stängslet inte lika säkert och fullt strömsatt som det borde vara. Vid dåligt stängselskick med otillräcklig spänning utgör det ingen skrämmande barriär eftersom det kanske inte ens märks av att det handlar om ett elstängsel när t ex ett okänsligt svindjur berör stängseltråden med den borstiga pälsen. Kontrollera elstängslet regelbundet för att utesluta fel, störningar, borttappad spänningn genom läckage och kontakt med påväxt.

Stängseltestare eller stängselprovare gör det hur enkelt som helst att kontrollera stängslet och upptäcka eventuella stängselfel. Se t ex  Stängselprovare "8 KV", 8 steg (1 000 till 8 000 V) VOSS.farming artnr. 44698.

Moderna digitala stängselprovare visar exakt strömstyrka (ampere) och spänning (volt) i stängslet. Vid ståldråt/järntrdåd kan man använda stängseltestare som visar i vilken riktning felet finns som gör det ännu lättare att hitta och åtgärda felet. Se t ex artnr. 44864  » Digital stängseltestare

Avslutningsvis kan sägas att det har visat sig funkar bar att skaffa fasta rutiner för regelbunden stängselkontroll. Du kan lista ut ett par ställen där du genomför dina mätningar med regelbundna mellanrum. Då kan du alltid jämföra mot de tidigare mätningsvärden och har bästa koll.

Stora hagar - långa stängsellängder ( längre än 10.000 meter/10 km):

Vid långa stängsellängder kan man gott dela in hela inhägnaden i flera avsnitt för att underlätta stängelmonteringen. Vartenda avsnitt drivs med eget stängselaggregat. Det är flera anledningar till att göra så istället för att använda ett enda strängselaggregat med mycket hög kapacitet för hela stängselanläggningen. För att nämna en fördel: Vid fel på ett utav de olika stängselavsnitten fungerar de övriga fortfarande och endast det ena avsnittet behöver kontrolleras och det är snabbare gjort än att börja med felsökning runt hela hagen.

Drivs två eller fler elstängsel så ska det finnas ett avstånd på minst. 2,5m från ena till andra elstängslet. Skulle det finnas ej elstängslade utrymmen så kunde dessa gott hägnas in med trästolpar, slanor osv för att bygga en effektiv fysisk barriär som gör det omöjligt för djuren att rymma.

Kvalitet är det som räknas - lönar sig i längden:

Men vad kostar ett komplett elstängsel då? Är inte det ganska dyrt? Blir det inte för höga kostnader att driva ett elstängsel?

Kostnaden av elstängsel är inte särskilt höga och stängseldelarna behöver du köpa bara en gång. Kanske utöka eller uppgradera med åren efter behov. I alla fall får man ett säkert skydd mot vildsvin och med tanke på vildsvinsskador kan det lätt kosta mycket mer att få ordning på skadorna än vad hela stängslet samt stängseldrift och underhåll kostar.

Märkning

Elstängsel som finns längs allmänna vägar och platser samt stigar ska märkas med tydligt synliga varningsskyltar enligt lag. Med 100 m mellanrum ska skyltarna sitta på stängslet utefter allmänna vägar, överallt på sådana ställen där man inte utgår från att där skulle något elektriskt stängsel har uppsatts. Varningsskyltar för elstängsel ska vara tydliga och lätt att förstå med text och bild typ "Varning elektriskt stängsel" se artnr. 44842.

Vi rekommenderar också att kontakta länsstyrelsen om du känner dig osäker eller vill få mer detaljerad information.


 • Varningsskylt. • Sätta upp elektriskt vildsvinsstängsel

  Komplett stängselpaket vildsvinsstängsel 100m elstängstel mot vildsvin se artnr. 46411 » Till vildsvinsstängsel paket

 • eller artnr. 46410

  Lista över stängselkomponenter för vildsvinsstängsel:

  Stängselaggregat vildsvinsstängsel

  1. Stängselaggregat "Nvi 15.000" nästanslutning 230 V, VOSS.farming,  artnr. 44875
  2. Stängselaggregat "Nvi 9000" nätanslutning 230 V, VOSS.farming, artnr. 44869
  3. Stängselaggregat "NV 6800" nätsanslutning 230 V, VOSS.farming, artnr. 42130
  4. batteriaggregat "Avi 8000" 12V, utan batteri, VOSS.farming, artnr. 44853 - kan drivas med laddningsbart fritidsbatteri 12 V eller bilbatteri 12 V
  5. Batteriggregat "Avi 10.000" 12V, utan batteri, VOSS.farming, artnr. 44687 - kan drivas med laddningsbart fritidsbatteri 12 V eller bilbatteri 12 V

  Eltråd, elband, signalband

  1. artnr. 44547 Stängseltråd ståltråd, 250 m/1,8 mm, galvad, VOSS.farming
  2. artnr. 44539 Stängseltråd 500 m, 1,6 mm, galvad, VOSS.farming
  3. artnr. 44800,  Eltråd 1000m, 1x 0,25 koppar + 8x 0,20 rostfria ledare, VOSS.farming eller 44645 Eltråd 400m, 3x 0,25 koppar + 3x 0,20 rostfria ledare VOSS.farming
  4. artnr. 42715 Eltråd 400m, 3x 0,25 koppar + 3x 0,20 rostfria ledare, vit-svart, VOSS.farming
  5. artnr. 44565 Elstängselband 200m, 20mm, 1x0,3 koppar + 5x0,2 rostfria,VOSS.farming

  Tråd och anslutningar

  1. artnr. 44684 Skarvlås 5st. till eltråd, 3mm, rostfritt stål, VOSS.farming eller 44619 Trådskarv 5st., galvad, VOSS.farming
  2. artnr. 32601 Matarledning 10m, högspänningskabel, jordningskabel 1,6 mm, VOSS.farming
  3. artnr.  33615 Anslutningskabel 3m, matarledning, stängseltilledningskabel, jordanslutning, VOSS.farming

  Stängselstolpar

  1. artnr. 42173 Plaststolpe 20-pack, "farm 105", total 105cm, 86cm över marken, svart, VOSS.farming
  2. artnr.  42220.4 Stängselstolpe 100cm, z-profil, 4-pack, VOSS.farming

  Isolatorer

  1. artnr. 44812  Hörnisolator "SUPER", 8 mm stöd, extra stabil, 4-pack, VOSS.farming
  2. artnr. 44813 Hörnisolator "SUPER M6" - metrisk gänga för metallstolpe, 4-pack, VOSS.farming

  Öppningar, Grind

  1.  artnr.  44421  Stort grindhandtag, med universell lin-/repanslutning, VOSS.farming
  2. artnr. 44259 Grindankare 3-pack VOSS.farming
  3. artnr. 44426 Skarvlås 4st. för eltråd, elband, elrep, skarv till elstängsel, VOSS.farming
  4. artnr. 44935 Flexigate, flexibelt grindsystem med 7,5 mm rep

  Jordning

  1. artnr. 44219 Jordspett till jordning av elstängsel, vinkelprofil, 1 m, VOSS.farming eller flera st. artnr. 44375 Jordspett special 75cm - rundprofil, flyttbara elstängsel, tillfälliga hagar, VOSS.farming

  Stängseltestare

  1. artnr.  44698 Stängselprovare "8 KV", 8 steg (1 000 till 8 000 V) VOSS.farming
  2. artnr. 44864 Digital stängselkompass och stängselprovare, "iFence Inspektor", VOSS.farming

  Övrigt

  1. artnr. 32380 Varningslampa mot viltskador "Warning Light"
  2. artnr. 44842 Varningsskylt Elstängsel
  3. artnr. 43685 35 W Solcell + Stöldskyddslåda metallbox inkl. stativ + tillbehör VOSS.farming