Information om batterilagen

I och med att vi säljer batterier resp. apparater som innehåller batterier och uppladdningsbara batterier är vi enligt batterilagen skyldiga att informera dig om följande:
Batterier och uppladdningsbara batterier får inte avfallshanteras i hushållsavfallet utan du är enligt lagstiftningen skyldig att lämna använda batterier och laddningsbara batterier till återvinningen. Gamla batterier kan innehålla skadliga ämnen som kan skada miljön eller din hälsa vid felaktig lagring eller avfallshantering.

Batterier innehåller dock även viktiga råvaror, t.ex. järn, zink, mangan eller nickel och de kan användas igen.
Du kan antingen skicka tillbaka batterierna till oss (avsändaradress) eller lämna tillbaka dem utan kostnad i din omedelbara närhet (t.ex. i handeln eller till kommunala insamlingsställen) när du har använt  dem.

Batterier eller laddningsbara batterier som innehåller farliga ämnen är betecknade med en symbol som föreställer en överkorsad soptunna.
Det skadliga ämnets kemiska beteckning finns i närheten av denna symbol.
Cd = det laddningsbara batteriet resp. batteriet innehåller kadmium
Pb = det laddningsbara batteriet resp. batteriet innehåller bly
Hg = det laddningsbara batteriet resp. batteriet innehåller kvicksilver
Li = det laddningsbara batteriet resp. batteriet innehåller litium
Ni = det laddningsbara batteriet resp. batteriet innehåller nickel
Zi = det laddningsbara batteriet resp. batteriet innehåller zink
Mh = det laddningsbara batteriet resp. batteriet innehåller metallhybrid

Denna information finns även i den dokumentation som följer med varuleveransen eller i tillverkarens bruksanvisning. Innehåller skadliga ämnen. Får inte slängas i hushållssoporna!