Elstängsel utan vanlig jordning - Elstängsel med plus- och minustråd - Vinterstängsel

Är elstängslet inte jordat, så får man strömstötar endast när man rör vid både plus- och minuskontakt samtidigt, eftersom då sluter man strömkretsen, man är liksom förbindelsen mellan båda polariteter.
Vid vanliga elstängselanläggningar är minuskontakten jordad, dvs jordkabeln går från aggregatets minus/negativ-kontakt (jordutgång) ner i marken, precis som på bilden:

Vanligt elstängsel med jordning. 

Läs mer om vanligt elstängsel med jordning, se elstängsel guide » Elstängsel guide - Bygga elstängsel och jordning, se » Jordning elstängsel

Ingen strömstöd utan jordning -  utan jordning ingen strömstöd  - eller hur?

Du kanske vet om det, fåglar brukar kunna sitta på kraftledningar. De kan sitta där utan fara, de har inte kontakt med marken!
Likadant kan man tänka sig är fallet med djur som klättrar upp på något trästaket och kommer i kontakt med eltråd där uppe i höjden. Det händer ingenting. Det skulle endast ge effekt, när djuret samtidigt hade fötterna på marken när det rör vid eltråden. Men utan jordkontakt blir det ingen skrämmande effekt av eltråden.

Samma sak när det finns mycket snö och tjäle i marken. Då leder marken ingen elektricitet, tjäle och snö isolerar och kretsen kan inte slutas när djuret rör vid elstängslet - även om det då faktiskt står på marken samtidigt.

Lösningen: Vinterstängsel eller elstängsel med både plus- och minustrådar anslutna till elstängselaggregatet istället för jordning med jordspett

Plus-minus-stängsel.

Sätter man upp minst 2 separata trådar och ansluter den ena till aggregatets plus-polaritet /stängselutgång och den andra till aggregates minus-polaritet/jordutgång då behövs ingen jordning; djuret behöver inte ha kontakt med marken för att få en strömstöt utan det ska bara röra vid båda trådar, den positiva och den negativa - samtidigt.

Användningsområden för elstängsel med både plus- och minustrådar

Djur utan kontakt med marken

Områden, där vanlig jordning fungerar dåligt p.g.a terrängen, jordart osv

Elstängsel med positiva och negativa trådar, plus- och minustrådar kopplade till aggregatet

Vid den här stängsellösningen för djur som klättrar eller när jordning inte är möjlig, ansluts 2 separata trådar till stängselaggregatet. Den ena tråden går från aggregatets stängselutgång (plustråden) till stängslet och den andra tråden (minustråden) ansluts till aggregatets jordutgång. Se bilden nedan.

Sedan ska alltid plustråden skarvas med plustråden och minustråden med minustråden, båda ska hållas isär. Men avståndet mellan plus- och minustrådarna ska vara rätt så kort så att djuret skulle råka röra vid både minst en plus- och en minustråd samtidigt för att få en skrämmande och avskräckande strömstöd. Trådhöjderna ska väljas så att det är omöjligt för djuret att slinka igenom eller ta sig igenom utan att komma kontakt med trådarna. Vid kontakt flyter strömmen direkt från plustråden genom djurets kropp -som rör vid både plus- och minustråden - till minustråden som är ansluten till aggregatets jordutgång/minus-polaritet.

          Nätgrind. Plus-/minuselstängsel för mårddjur. Plus-/minuselstängsel för mårddjur. Plus-/minuselstängsel för mårddjur.

Strömmen tar liksom den direkta vägen från stängseltråd till stängseltråd utan att behöver gå genom marken och därför känns dessa strömstötar hårdare. Men ändå är det inte farligt och det är endast en liten del av kroppen där strömmen går igenom,  (Jamför: Funktion vanligt elstängsel).

Stängselprodukter för Vinterstängsel resp. Elstängsel med plus- och minustrådar

I vårt sortiment hittar du bra produkter för att sätta upp ett effektivt elstängsel utan vanlig jordning

Elstängselnät med plus- och minustrådar:

Artnr. 27283 Rovdjursavvisande elstängselnät 50m x 106cm, plus- och minustrådar, VOSS.farming

» Till produktsida: Elstängselnät 50x 106cm, rovdjurssavvisande, plus- och minustrådar

Nätgrind. Elstängselnät.

 

 

Artnr. 27281 Elstängselnät mot rovdjur 50m x 120, plus- och minustrådar, 2 spetsar

» Till produktsida: Elstängselnät 50x 106cm, rovdjurssavvisande, plus- och minustrådar

Elstängselnät.

Kompletta elstängselpaket för stuprör, hängrännor, hus, tak, carport, som skydd mot mårddjur

 1. Artnr. 46039
 2. Artnr. 4604

Isolatorer för allsidig användning vid elstängsel med plus- och minustrådar

 • Isolatorer till trästolpar,

 • Isolator plus-minus. Isolator plus-minus. Isolator plus-minus. Isolator plus-minus.
 • trästaket el dyl. artnr. 44331 och 44332
 • Isolatorer M6 (till metallstolpar el dyl) artnr. 44927 och 44928
 • Åskledare, åskskydd

  Åskskydd plus-/minusstängsel. Åskskydd DUO till plus-/minus elstängsel.
 • Åskskydd Duo artnr. 44880 (se bilder ovan)
 • Allmän info om elstängsel, regler, kopplingsschema och montering finns på resp. rådgivarsida: » Allmän information om elstängsel och stängseluppsättning