Bra att veta: Elstängselaggregat

Elaggregat - elstängslets hjärta

En utav elstängslets viktigaste komponenter - eller egentligen den viktigaste utav alla om man vill säga så - är just elstängselaggregatet. Denna apparat levererar strömmen så att stängslet blir spänningsförande. Bara med ett elaggregat som driftkälla kan stängslet ge korta strömimpulser så att djur får en stöt vid kontakt med stängslet samtidigt som det står på marken. Det är strömmen som gör att stängslet blir ett säkert och effektivt hinder och sist men inte minst en mental barriär också.

Rätt elstänselaggregat har liksom samma pulsgivande funktion som ett hjärta. Det finns en rad olika stängselapparater med olika styrkor, starka och riktigt kraftfulla. Ju högre pulsenergi (mäts i enheten joule), desto starkare strömstöt. För ett välfungerande stängsel behövs en bra anslutning mellan aggregat och stängseltråd så att effekten aggregatet ger kommer fram till stängslet utan minsta läckage resp spänningsförlust. Utöver det behövs bra isolatorer som håller tråden på önskad höjd. Det borde - om möjligt - inte finnas vegetation eller påväxt längs med stängslet för att undvika onödigt läckage i stängslet som leder till mindre effekt. Givetivis är en bra jordning också en viktig komponent man inte borde slarva med.

Några facktermer samt definition:

Utgångsspänning
(i volt)

Spänning som aggregatet levererar. Mäts direkt på aggregatet utan att det är anslutet till elstängslet. Har liksom ingen praktisk betydelse eftersom det är spänningen i stängslet som räknas.

Spännung (i volt) vid
500 ohm motstånd

Spänning vid stängselutgången på aggregatet vid anslutning till elstängselt och vid normal belastning, t ex när ett djur rör vid stängslet eller när uppväande sly, gräs osv kommer i kontakt med stängseltråden.

Laddningsenergi (i joule)
1 joule = 1 watt / sek

Energin som aggregatet får direkt från eluttaget vid nätanslutning eller från batteriet. Det är den energi aggregatet behöver för att upprätthålla sin egen funktion. Detta värde duger bra för att jämföra olika aggregat och dess resp. kapacitet/prestanda.

Urladdnings- eller pulsenergi (utgående energi i joule)

Max energi som går ut som pulsenergi (stöt). Pulsenergin är liksom styrkan som märks av vid beröring med stängslet och då(motstånd = 500 ohm) får pulsenergin inte ligga över 5 joule enligt EU-direktiv.

Strömförbrukning
(i watt)

Strömförbrukningen mäts i enheten watt. Ett utav de mest kraftfulla nätaggregat utav vårt sortiment har en strömförbrukning på ca. 10 watt i timmen. Det är mycket lägre förbrukning än t ex en vanlig glödlampa har.

Välj passande stängselaggregat till resp. stängsel

Avgörande faktorer vid val av ett passande stängselaggregat är:

  • djurslag
  • hagens storlek /stängsellängd total (alla trådar inräknade)
  • möjlig driftkälla /tillgång till nätanslutning eller ej

Hästar, kor, svin, hundar, katter och övriga sällskaps- eller husdjur, tamdjur, är nog inte så svåra att hägna än andra, mer rymningsbenägna, vilda djur. Vid dessa djurslag kan de flesta vanliga stängselaggregat användas. Djuren brukar vara vana vid stängsel eller elstängsel, de flesta har kortare hår eller päls och är liksom lite mer känsliga för strömstötarna elstängslet ger. De uppfattar genast och vill inte göra denna smärtsamma, obehagliga upplevelse igen. De lär sig snabbt och accpeterar stängselt som en oöverkomlig barriär helt enkelt. Spänningen i stängslet borde i vilket fall inte understiga 2000 volt (lägsta spänningsnivå för märkbar effekt) – annars är det kanske lätt hänt att djur rymmer och ger sig ut på egna upptäckstfärder - för att aldrig återvända.

Vilda djur (ej tamdjur) men även får, getter och fjäderfän kan vara rätt så besvärliga och det kan vara rätt så svårt att hålla dem inhägnade. Därför borde man välja något starkare stängselaggregat när sådana djur ska stängslas. De är inte vana vid elstängsel och har tjockare, tätare päls som gör dem okänsliga mot strömstötar eller yttre påverkan. Bara en tillräckligt hög spänning når liksom fram så att de märker av smällen och det ska de för att lära sig att respektera stängslet - helst vid första kontakten med stängseltråden. Ett riktvärde där spänningen borde ligga på är ca. 4000 volt eller mer.

Stängselapparater med lägre pulsenergi (under 1 joule) är lämpliga elaggregat för tama, snälla djur som inte är gjorda för att rymma. Sådana stängselaggregat brukar avse mindre hagar och kortare stängsellängder, utan eller med bara lite vegetation.

Elstängselaggregat med medelstarka prestanda och en pulsenergi upp till 5 joule passar bra för lite mer rymningsbenägna djur. Stängsellängden borde inte vara kortast men inte längst heller. Det gör inget när det finns lite påväxt längs med stängslet. Det klarar dessa elaggregat utan att tappa för mycket spänning i stängslet.

Mycket kraftfulla stängselaggregat med en hög pulsenergi över 5 joule är bästa valet för inhägnad av rymningsbenäga djur samt stora hagar och långa stängsellängder där det finns vegetation längs med stängslet.

TIPS: Elstängselaggregat väljs efter driftkälla - tillgång till strömförsörjning - nätanslutning eller batteri?

Finns det något eluttag ( 230 volt) i närheten av hagen eller betesmarken då rekommenderar vi att välja ett nätaggregat, ett nätdrivet stängselaggregat.

Har du inte tillgång -på kortare avstånd- till eluttaget och handlar det inte om största hagen samt ganska snälla djur så passar nog ett 9V batteriaggregat bra för just denna typ av elstängsel. Stängselaggregat som drivs med 9 volts batteri är lätthanterliga och flexibelt använda elaggregat.

För längre stängsellängder behövs dock något starkare batteriaggregat än 9 volt. Här borde man välja bland de många 12V batteriaggregat (drivs med 12 v fritidsbatteri, bilbatteri eller något specifikt elstängselbatteri).

Enligt lag ska elstängslet övervakas och kontrolleras regelbundet. Ett optimalt elstängsel borde hållas fritt från påväxande vegetation och vilken störning och orsak för läckage som helst. Det är ganska svårt att realisera i verkligheten, det vi kan nog säga. Störningar av stängselanläggningen kan orsakas av en rad faktorer som t. ex. uppväxande vegetation, fukt men även av själva stängselkomponenter som t. ex. trasiga isolatorer, dåliga anslutningar eller skarv osv. Även vid vissa små störningar borde stängselaggregatet leverera tillräckligt med ström för att säkerställa den lägsta spänningsnivå som krävs för en skrämmande effekt. Det är nog aldrig fel på att välja ett aggregat som ger lite mer som kanske aktuellt behövs. Då är man alltid väl rustad för framtiden också.

TIPS: Utnyttja solenergi

Betessäsong, sommar och sol. Varför inte använda något solcellsdrivet stängselaggregat och utnyttja solenergin för att driva elstängslet? År efter år kommer nya solcellslösningar till elstängsel på marknaden som energisparande, miljövänligare och framförallt kostnadseffektiva alternativ till vanliga nät- eller batteriaggregat. Det är rätt så interessant och värt att titta på närmare tycker vi. På längre sikt är det visst värt att skaffa ett solcellsaggregat eller solcell för drift av stängselaggregatet. Bara njuta mer av sommaren!