Häststängsel

Allt för din hästhage, stängselstolpar & tillbehör.

Planerar du sätta upp elstängsel eller stängsel för häst? I vårt sortiment finns allt som behövs för stängsling och välfungerande elstängselsystem.

Stängselhöjd

För ett säkert elstängsel till häst behövs minst två trådhöjder med eltråd eller elband på stängslet som är just anpassade efter höjden av hästarna som ska inhägnas.

En tumregel för högsta tråd-/bandhöjd

På häststängsel: 0,75 - 0,8 gånger mankhöjden på den högsta hästen du har.

Beroende på risksituation resp. säkerhet kan ytterligare en trådhöjd med eltråd eller elband vara nödvändig. Till exempel med mycket vilda hästar eller när du har både stora och små hästar i samma hage eller när det finns en mycket tungt trafikerad väg i närheten osv.

För stora hästar rekommenderar vi att ha tre stängseltrådar/-band på cirka 50 cm, 95 cm respektive 140 cm höjd.

För små hästar rekommenderar vi tre stängseltrådar/band på ca. 45 cm, 75 cm och 120 cm höjd.

Bygga häststängsel - Så här funkar det!

Stängselstolpar

Sätt ned stängselstolparna med 4 - 5 meters mellanrum. Kraftiga plaststolpar passar perfekt för tillfälliga hagar och är absolut lämpliga stolpar längs en rak sträcka. Dessa är lätta att sätta upp, prisvärda och flexibla. Inga isolatrorer behöver köpas till eftersom plaststolpar har integrerade isolatorer, öglor på olika höjder för att fästa elrep eller elband i. Vi rekommenderar t ex vita plaststolpar, 156cm totallängd (längd över marken 136cm) artnr. 44462.40 - prisvärd 40-pack » Häststolpar.

För att säkerställa tillräcklig stabilitet av hela ditt elstängsel ska du placera stabila trästolpar eller metallstolpar vid alla hörn. Samma sak gäller grindar, där man alltid ska se till att ha verkligen kraftiga, robusta stolpar. Vid användning av elstängsel med elband ska stolparna sättas ned med 40 - 50 meters mellanrum och vid elstängsel med elrep ska stolparna placeras med 70 - 80 meters mellanrum. Allround metallstolpe, artnr. 44387, är alltid ett bra val, inte bara som hörnstolpar eller grindstolpar.

Stängselmaterial - val av eltråd, elrep, elband eller ståltråd

Välja lämplig eltråd, elrep eller elband

MÄRKNING "ABCDE" underlättar valet av rätt stängselmaterial

kvalitetsmärkning
kvalitetsmärkning
kvalitetsmärkning
kvalitetsmärkning

Kvalitetsskillnader av eltråd, elband och elrep syns på en gång genom vår märkning med resp. bokstav: A = bäst, premium kvalitet, högst ledningsförmåga, lägst motstånd, E = enkel kvalitet. Ju lägre eltrådens elektriska motstånd är, desto längre stängsellängd kan man ha utan större spänningsförlust. Högvärdiga ledare i rostfritt stål. HPC eller koppar och ett högt antal av enskilda ledare som är ihoptvunna med plasttrådarna eller invävda i bandet ger en bättre kvalitet.

Innan du bestämmer dig för något stängselmaterial kolla först stängslets totala längd. Ju längre stängslet är, destö högvärdigare material skulle man välja för att säkerställa bra strömflöde genom materialets höga ledningsförmåga och låga elektriska motstånd. Endast då blir elstängslet ett säkert och tryggt skydd som tillförlitligt stängslar inne och samtidigt stänger ute. Då finns alltid gott om spänning i kostängslet - förutsatt att det inte finns någon läckage, störningar eller andra stängselfel.

Eltråd (polytråd), elrep eller elband och givetvis ståltråd passar bra som elektriskt ledande stängselmaterial till kostängsel.

Eltråd resp. plast- eller polytråd med inbyggda rostfria ledare är lättast att sätta upp. Dessutom håller nästan alla sorters eltråd mycket bra kvalitet och lång livslängd nuförtiden, materialet har förbättrats och de flesta är gjorda av UV-stabila, slitstarka plasttrådar.

Elrep och elband

Tack vare god synlighet och låg risk för skada är elrep eller elband som ledande, spänningsförande stängselmaterial till häststängsel det bästa valet.

Elstängselrep bör ha en grovlek på 6 mm eller 8 mm. Sådana elrep påverkas inte starkt av vindar eller blåst, kan spännas upp hårt och ser bra ut. Kvaliteten på elstängselrepet som används ska naturligtvis matcha stängsellängden. Ett enkelt elrep med motstånd på 3,45 ohm/m räcker för ett kortare stängsel (upp till ca 200 m), t.ex. elstängselrep 200 m, 6 mm, vit, 7 x 0,2 rostfritt stål, (artikelnr. 44160). För elstängsel längre än detta kan ett högkvalitativt elrep (med lågt motstånd på 0,07 till 0,104 ohm/m) användas.

Låg kvalitet på elrepet innebär att en stor del av spänningen förloras över längre distans tills det blir otillräcklig med spänning i slutet av stängslet. Vi rekommenderar vårt starkt ledande elrep i HPC serien.

Elstängselband för hästar brukar ha en bredd på 20-40 mm. Det är alltid stängsellängden som avgör valet av ledarmaterial och dess kvalitet. Det billiga elstängselbandet 200 m, 20 mm, 5 x 0,16 rostfritt stål, (artikelnr. 44140) är tillräckligt bra för korta elstängsel (upp till ca 200 m). Längre elstängsel kräver en högre kvalitet av bandet (kvalitet A eller B) för att säkerställa att det fortfarande finns tillräcklig med spänning vid den längst avlägsna änden av elstängslet. Här rekommenderar vi exempelvis 20 mm HPC elband.

Elstängselaggregat

Stängselspänningen ska alltid anpassas till den individuella risknivån (exempelvis djurens temperament och placering av betesmarken). Generellt rekommenderar vi en stängselspänning på minst 3000 V för häststängsel.

Nätdrivet elstängselaggregat 230 Volt

Finns det anslutning till elnätet (även om det är upp till 200 m avstånd mellan byggnaden/vägguttaget och hästhagen) är ett 230 V elstängselaggregat för nätanslutning att föredra.
Elstängselaggregat är tillgängliga i olika effektklasser och styrkor. Även för långa stängsellängder med mycket växtlighet och djur som är svåra att hägna ger nätdrivna elstängselaggregat på 230 Volt tillräckligt med energi. Denna sorts elstängselaggregat för nätanslutning är också lämplig för komplexare elstängselsystem. Ett mycket tillförlitligt och mångsidigt elstängselaggregat för hästar är exempelvis elstängselaggregat Tesla 7 VOSS.farming (artikelnr. 43825 » Hästaggregat nätanslutning).

Ett bra val för längre stängsellängder och betesmark med uppväxande vegetation! Handlar du en stängselapparat som Tesla 7 från VOSS.farming får du verkligen kvalitet för pengarna!

Där kraven är särskilt höga, skulle elstängselaggregat NVi 9000 (artikelnr. 44869) vara det bästa valet. Detta är också lämpligt för mer komplexa elstängsel och klarar hagar och betesmarker där markfuktigheten inte är särskilt bra. Detta elstängselaggregat presterar bättre även när det finns påväxt och det är utrustat med larm också. Även mycket långa sträckor är inga problem för detta aggregat. Elstängselaggregat NVi 9000 klarar det allra mesta!

Rekommendation:

Använd jordfelsbrytare mellan vägguttag och elaggregat för att förhindra elolyckor (se artikelnr. 48015).

Batteridrivet elstängselaggregat

Finns inte någon möjlighet för nätanslutning i närheten går det bra att använda ett batteridrivet elstängselaggregat på 12 volt eller 9 volt. Bra komplettering och uppgradering av batteriaggregat är användning av solpaneler. Då kan man spara tid och pengar. Elstängselaggregat 9 V Extrapower (artikelnr. 42011) är lämpligt för mindre hagar och inhägnader. Det är också bra för att stängsla enskilda stängselsektioner t.ex. I förpackningen ingår ett torrbatteri (55 Ah), ej laddningsbart. För större stängsel eller mer rymningsbenägna djur rekommenderar vi det starkare elaggregatet "NOVAS 6" kombiaggregat 9V, 12V, 230V, VOSS.farming med artnr. 43872 samt ett lämpligt batteri (9 V artnr. 34420 eller 34455 eller 12 V artnr. 34502).

Stängselapparat Sirus 8 från VOSS.farming (artikelnr. 43805) uppfyller de allra högsta kraven. Den modellen utmärks av bäst kvalitet, högsta prestanda och säkerhet. Stängselaggregat Sirus 8 är perfekt för den lite mer komplicerade typen av elstängsel.

Användning av solpaneler eller solceller för att driva elstängslet är ett mer miljövänligt, kostnadseffektivt och modernare alternativ. Uppgradering av elstängselaggregat med solpanel betyder att du inte behöver slösa tid med täta batteribyten. Det är ett smartare, miljövänligare val och ett prisvärt sätt att driva 12 V elstängselaggregat. Ett komplett solcellspaket (artikelnr. 43662) till rimligt pris innehåller 12V Green Energy batteriaggregat, en skyddslåda i metall och solcellspanel.

Jordning

Jordning är oerhört viktig för vartenda elstängselsystem. Elstängslet fungerar bara felfritt när det finns bra jordning. Det borde man alltid tänka på vid uppsättning av elstängsel. Använd lämpliga jordspett i form av t.ex.galvaniserade rostfria stålstänger med en stor kontaktyta för att säkerställa optimalt elektrisk kontakt med marken. Till permanenta elstängsel rekommenderas jordspett med 1 m längd och vinklad profil (se artikelnr. 44219). Sådana jordspett lämpar sig bäst. Till flyttbara elstängsel rekommenderar vi jordspettet med rund profil (se artikelnr. 44375). Elstängselaggregatet skulle kopplas med jordkabel (se artikelnr. 33615) till minst 1 jordspett. Vid kraftfullare elstängselaggregat ska fler jordspett (ca. 3-5 st) användas. Vid sandig, torr eller stenig mark det kanske behövs ännu fler jordspett. Rekommenderat avstånd mellan jordspetten: 2-3 meter. Alla jordspett är förbundna med jordkabel resp. matarkabel (tex artnr. 33615).

Tips:
Jordningen kontrolleras med elstängseltestare (se artikelnr. 44863) eller voltmeter. Stäng av aggregatet. Sedan ska stängslet kortslutas så här: På ett avstånd av ca. 100 m borta från aggregatet ska något föremål av metall (järn), t.ex. någon metallstång eller järnspett lutas mot stängslet. På så sätt har du skapat ett slags bortledning, placerad mellan stängseltråd och jord. Starta aggregatet. Stängslets spänning sjunker och ligger nu någonstans kring 2000 volt. Mät spänningen mellan jord och jordspett: Sätt stängseltestarens metallspets ned i marken med cirka en meters avstånd från jordspettet längst borta från elaggregatet och håll testaren mot jordspettet. Visning av 0-200 Volt betyder att jordningen är bra. Spänningsvärden mellan 200 och 600 V är inom toleransområdet. Om det visas ett värde över 600 V måste jordningen förbättras och kompletteras med ett eller fler jordspett i marken för att säkerställa tillräcklig spänning på elstängslet.

Stängseltillbehör

Anslutningskablar och skarvning

Det är ingen idé med bäst ledande elband, elrep eller eltråd och det mest kraftfulla elaggregatet när anslutningar, kopplingar och skarv inte är korrekt, noggrant och omsorgsfullt utförda och monterade. Det är den svagaste delen som avgör om elstängslet fungerar bra, dåligt eller inte alls. Därför är det viktigt att alla komponenter är väl uppsatta och väl monterade. För korrekt anslutning av elstängselaggregatet till stängslet ska de passande anslutningskablarna användas. T.ex. anslutningskabel i rostfritt stål för anslutning av elband (se artikelnr. 44212) eller anslutningskabel för elrep (se artikelnr. 44512). För att korrekt ansluta stängslets olika trådhöjder (rader/nivåer) emellan ska man använda band- och repanslutningskabel (se artikelnr. 44704.) eller alternativt en bandanslutningskabel (se artikelnr. 44.213) eller repanslutningskabel (se artikel nr. 44513). Använd matarkabel eller jordkabel (se artikelnr. 33615) för att ansluta jordspetten.

Åskledare - skydd mot blixtnedslag och blixtskada

Åskskydd eller åskledare ska användas för att förhindra att blixtnedslag skadar eller förstör elaggregatet. Det kompakta åskskyddet (se artikelnr. 44755) leder blixten ner i marken. Blixtskyddet resp. åskskydd installeras lätt mellan aggregat och stängsel.

Installation av åsksykdd eller åskledare/blixtledare (bäst med gniststräcka) ska skydda elstängselaggregatet mot blixtnedslag och därmed mot totalförstörelse i värsta fall. Vid åskväder är det lätthänt att blixten slår ned i elstängsel. Utan användning av åskskydd skulle blixten gå -genom eltråden och anslutningskabeln- rakt in i elaggregatet, med en spänning upp till 10.000.000 V. Det klarar inte ens det bästa stängselaggregatet av! Skulle aggregatet då vara placerat i stallet eller någon annanstans inomhus kopplat in i eluttaget kunde blixten gå ännu vidare och fortsätta sin väg in i fastighetens elnät och kanske orsaka brand. Just därför är det enligt VDE-föreskriften ("VDE" = Technical-scientific association in Germany, focus on Electrical, Electronics and Information Technology) förbjudet att installera elstängselaggregat inomhus när det inte finns något åskskydd. Se även rådgivarsida "Åskskydd" » Åskledare, åskskydd elstängsel

Kontroll / stängseltestare / stängselomkopplare

Enligt lagen ska regelbundna kontroller genomföras för att säkerställa elstängslets säkerhet, effekt och funktion. En enkel kontroll kan göras med hjälp av stängseltestare med digital display (se artikelnr. 44863). SMS-larm håller dig informerad om statusen på ditt elstängsel var du än är. Den slår på omedelbart när det finns något fel (se artikelnr. 48010). En stängselomkopplare är extremt praktiskt i situationer när elstängslet kräver reparationsarbete. Med dessa hjälpmedel och mätinstrument sparar du tid eftersom du inte behöver ta långa promenader till och från elaggregatet för att stänga av. Med den robusta gröna stängselomkopplaren (se artikelnr. 44767) kan du stänga av spänningen på enskilda delar av stängslet och reparera felet tryggt och säkert i lugn och ro.

Varningsskyltar elstängsel

Enligt lag krävs att det finns varningsskyltar vid alla elstängselsystem i närheten eller längs med allmänna vägar och stigar. De ska vara väl synliga. Fäst varningsskyltarna med ca. 90-100 m mellanrum på bra siktavstånd från varandra på stängslet och även invid grindar eller entréer till stigar och platser där elstängslet finns men inte förväntas. De gula varningsskyltarna med svart text ska varna med texten "Varning elstängsel" el.dyl. och resp. symbol (se artikelnr. 44842).

warning signs

(Vi reserverar oss för eventuella fel.)