Elstängsel

Hundstängsel & inhägnad för t.ex. katt eller övriga små sällskapsdjur, valpstängsel, rasthage

Mer info om elstängsel till övriga djur, se » Elstängsel guide - stängsel till olika djur - stängselhöjder - val av elaggregat - åskledare - jordning - vinterstängsel - m.m. klicka här.


Einzäununghöhen für Hunde und Katzen.

Elstängsel är ett enkelt men mycket effektivt sätt att hägna in egna och samtidigt stänga ute främmande djur. Man behöver inte ha någon erfarenhet av att sätta upp ett elstängsel för att klara göra det själv på ett bra sätt. Stängseldelarna är snabbt monterade och anslutningarna är inte särskilt komplicerade, det är lätt att koppla in och samman.

Elstängslets utgående puls i form av en strömstöt får djur att lära sig respektera stängslet som ett oöverkomligt hinder de ska hålla sig på avstånd från. De korta strömpulserna är inte farliga för varken människa eller djur och dess främsta syfte är att skrämma så att stängslet blir orört och fyller sin funktion att stängsla in rymningsbenägna djur och stänger ut de objudna fyrbenta gästerna från grannen eller från skog och mark. 

-Får man ha elstängsel för hund eller annat sällskapsdjur?
På Jordbruksverkets hemsida hittar man information om användning av elektriskt hundstängsel vi gärna hänvisar till.
» Till Jordbruksverkets webbplats Elstängsel för hund

-Behövs tillstånd för elstängsel?

För att sätta upp ett elstängsel krävs vanligtvis inte något tillstånd. Det finns en internationell standard inom EU som reglerar uppsättning och användning av elstängsel.
Vid köp av ett elstängselaggregat medföljer information om just det i instruktionsboken. Vid montering ska man hålla sig till tillverkarens anvisningar och följa lagliga bestämmelser ifall det ska vara relevant för just det här elstängslet (t ex kraftledning i omedelbar närhet el dyl). Givtevis ska lämpliga, godkända produkter som uppfyller EU-föreskrifterna och regler för elstängsel användas. Ingen och inget ska utsättas onödigt för risk eller lidande.

Ett elstängsel ska regelbundet kontrolleras. Det ska vara utformat som en säker inhägnad som skyddar mot intrång resp. förhindrar rymme. Elstängselaggregatet ska placeras på lämpligt ställe och terräng utan risk för brand el dyl. med rätt avstånd till t.ex. byggnaders skyddsjord/nollanslutning, kraftledningar och övriga elektriska ledningar för att undvika störningar och skador. Elstängslet ska märkas tydligt med gula varningsskyltar när stängslet är uppsatt längs utmed allmän väg så att alla ser och förstår på en gång att det handlar om ett elektriskt, strömförande stängsel.
Se även elsäkerhetsverkets och jordbruksverkets webbplatser eller kontakta resp. länsstyrelse för mer information.


I Lantkompaniet sortimentet hittar du prisvärda färdiga stängselpaket för hund, valpstängsel eller övriga husdjur och även varianter för smådjur, kaninstängsel eller inhägnad för katt, lama, alpaka och givetvis finns även fårstängsel, fårnät och hönsnät i nätbutiken. Nedan några exempel på hur våra hundstängsel och stängselnät kunde användas:


Hundstängsel kan användas för att stängsla in eller för att stänga ute vissa vilda, objudna djur: hund, katt, kanin, hare, mård, mink, häger osv.


Kompletta stängselpaket - hundstängsel

De färdiga stängselpaketen utav vårt sortiment innehåller elstängsel samt tillbehör för att sätta upp en säker inhägnad. Givetvis kan stängslet monteras och t ex utökas efter behov.

Stängselpaket till mindre rasthagar utan påväxt:

Stängselpaket till större hagar med vegetation (gräs, sly, buskar) eller till djur med längre, tjockare, tätare päls :


Kompletta stängselpaket med nätstängsel:

Stängselnät har visat sig vara ganska enkelt ooch smidigt att hantera främst vid tillfälliga hagar och givetvis inte påbekostnad av effektivt skydd att stängsla in och stänga ute. Elstängselnät är en bra lösning för alla som behöver något flyttbart, snabbt uppsatt elstängsel, passar också perfekt för att ta med på resa, husvagnssemester osv. Samtliga stängselpaket som innehåller elstängselnät kan utökas och kompletteras med fler nät eller övriga delar.Elstängsel skräddarsytt efter ens behov:

Självklart går det bra att plocka ihop själv alla delar till ett elstängsel som passar en bäst - efter tomten, djur, hagens area osv. I vårt breda sortiment finns massvis med bra stängselkomponenter, eltråd, stängselnät, olika sorters stängselaggregat och samtliga tillbehör som behövs för att få ihop ett säkert, effektivt djurstängsel. Finns frågor, slå en signal eller mejla oss. 

Stängselöppning, genomfart, grind:

Det finns en del bra lösningar för stängselöppningar och grindar.

Nätgrind.    Einzäununghöhen für Hunde und Katzen.     Nätgrind.      Nätgrind. Nätgrind. Nätgrind.

Grindar, nätgrindar osv. hittar du här:» Grind, grindöppning, nätgrind


Einzäununghöhen für Hunde und Katzen.            Einzäununghöhen für Hunde und Katzen.                 Repgrind.

Flexibla repgrindar, fjädergrind m.fl. hittar du här: » Grindhantag, grindankare, repgrindar osv.


Givetvis går det också bra att sätta upp ett elstängsel på något befintligt trädgårdsstaket. Plus- och minustrådar fungerar bra om det är ett högt stängsel som ska hindra djur att hoppa eller klättra över staketet. Mer info om elstängsel med plus- och minustrådar hittar du här: » Elstängsel med plus- och minustrådar, utan jordning

Spänna upp en eller flera eltrådar som övertrådar på befintligt staket: » Trädgårdsgrind och elstängsel, uppgradera befintligt trästaket eller panelstängsel 

Skyltning och märkning av elstängsel

Enligt lag ska elstängsel som finns längs med allmänna vägar och gångstigar märkas med varningsskyltar som tydligen markerar att det handlar om ett strömförande, elektriskt stängsel. Varningsskyltar ska fästas välsynligt på elstängslet med ca. 100 m mellanrum. Den internationella varningsskylten för elstängsel vi säljer varnar för elstängslet på många språk. Bilden informerar tydligt om en elektrisk stöt. Människor som talar olika språk kan på detta sätt snabbt identifiera vilken typ av stängsel det handlar om. "Warning electric fence" - "Warning elektriskt stängsel".

Sätt upp varningsskyltar välsynligt på allmänna platser, vägar, stigar så att alla snabbt uppfattar att stängslet är elektriskt och strömförande.
 

Waarschuwingsbord

 

»Till varningsskylt