Dataskyddspolicy

Allmän information avs. insamling och behandling av personuppgifter och övrig data på denna webbplats

Din personliga integritet är viktig för oss. Detta innebär att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och lagligt sätt.

I denna dataskydspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter och övrig data när du besöker vår webbplats, registrerar dig som kund, köper en vara eller tjänst eller i övrigt kontaktar oss. Vi vill också informera dig om dina rättigheter och hur du kan komma i kontakt med oss vid klagomål eller övriga frågor.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer.

Datasäkerhet

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg, varför vi försöker skydda och säkra dina uppgifter på bästa sätt. Dina personliga data överförs alltid med en säker SSL- eller TLS-kryptering/-anslutning. TLS (Transport Layer Security), eller den tidigare versionen SSL (Secure Socket Layer), är ett s k protokoll för kryptering av dataöverföringar på Internet. Kyrpteringsprotokollen använder vi för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst. I webbläsarens adressfält kan du se om anslutningen är krypterad. Om webbadressen börjar med "https://" eller det finns en hänglåssymbol betyder det att anslutningen är krypterad.

Vidare säkerställer vi genom tekniska och organisatoriska åtgärder att dina uppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst och förlust, förstörelse, modifiering eller spridning. Trots regelbundna kontroller och intensiva ansträngningar är det dock inte möjligt att skydda dina uppgifter mot alla risker som kan uppstå.

Personuppgiftsansvarig

VOSS GmbH & Co. KG, Ohrstedt-Bhf. Nord 5, 25885 Wester-Ohrstedt, Tyskland, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Voss GmbH & Co. KG.

Voss GmbH & Co. KG har också utsett ett särskilt dataskyddsombud i Tyskland som har i uppgift att hjälpa att följa gällande dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet har följande mailadress: anonymous@privacy.voss-group.eu.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du klickar på en länk till någon av våra samarbetspartners, såsom Google maps, Youtube m.fl.) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter, se närmare nedan.

Insamling och behandling av personuppgifter samt övrig data

När du besöker vår webbplats, köper våra produkter eller tjänster, registrerar dig som kund eller i övrigt kontaktar oss, samlar vi in dina personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, betalnings- och köphistorik, orderinformation, IP-adress, användarnamn, mailkorrespondens, recensioner m.m. samt övriga tekniska uppgifter och använder genererad data (t ex klick- och besökshistorik) m.m. enligt punkterna 5.1 – 5.8 nedan.

Besök av vår webbplats

Om du endast besöker vår webbplats för att informera dig utan att registrera dig eller på annat sätt lämna uppgifter till oss som rör dig, samlar vi bara in de uppgifter som din webbläsare sänder till vår server. Så fort du klickar på en av våra webbsidor samlas som standard in och lagras viss grunddata som omfattar

 • Den sida från vilken filen begärdes
 • Namnet på filen
 • Datum och tid för begäran
 • Den överförda datamängden
 • Åtkomststatus / HTTP-statuskoden
 • En beskrivning av typ och version av den webbläsare som används
 • Det installerade operativsystemet, operativsystemets språk och inställd upplösning
 • IP-adressen
 • Plats.

Insamling av denna data är nödvändig för att du som kund ska kunna använda vår webbplats samt för att garantera stabilitet och datasäkerhet. Vidare utvärderas dessa uppgifter för interna statistiska ändamål samt för att tekniskt administrera webbplatsen.
I de fall personuppgifter samlas in och behandlas sker detta i enlighet med artikel 6 (1) f EU-dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation ”GDPR”) utifrån det berättigade intresse som följer av det ovannämnda syftet med datainsamlingen.

Du är varken enligt lag eller avtal skyldig att lämna personuppgifter till oss. Om du inte lämnar vissa personuppgifter till oss som är nödvändiga för att t ex hantera din beställning, kan detta dock leda till att du inte kan ingå ett avtal med oss eller använda denna webbplats fullt ut.

Server-Logfiles

Varje gång du kommer till vår webbplats, överförs användardata via din webbläsare och lagras i s k loggdata (serverloggfiler). Den data som lagras innefattar t.ex. namn på den nedladdade sidan, överförd datamängd mm. Dessa data används endast för att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och för att förbättra vårt utbud.
I de fall personuppgifter samlas in och behandlas sker detta i enlighet med artikel 6 (1) f GDPR utifrån det berättigade intresse som följer av det ovannämnda syftet med datainsamlingen.

Kontakt via E-post

Om du kontaktar oss via e-post samlas följande personuppgifter in och lagras av oss: e-postadress och e-postens innehåll samt andra frivilligt angivna uppgifter.
Vi behandlar de av dig lämnade uppgifterna endast för att behandla din kontaktförfrågan.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 (1) b GDPR eller vårt berättigade intresse för att svara på din förfrågan i enlighet med artikel 6 (1) f GDPR.

Om det inte längre är nödvändigt att spara dina uppgifter kommer vi att radera all personlig information som samlats in i detta sammanhang. Om en viss förvaringstid krävs enligt lag är behandlingen begränsad till detta syfte. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 (1) cGDPR.

Kundkonto

När du registrerar dig hos oss och skapar ett kundkonto samlar vi in personuppgifter i den omfattning som anges i samband med registreringen, vilket omfattar bl.a. namn, adress och e-postadress. Syftet med databehandlingen är att förbättra din köpupplevelse och att förenkla orderbehandlingen samt ev. returer.

Behandlingen grundas på ditt samtycke enligt artikel 6 (1) a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att kontakta oss (se p. 10 nedan, via epost till anonymous@privacy.voss-group.eu). Ditt kundkonto kommer därefter att raderas. Utan din uttryckliga begäran kommer vi att radera ditt kundkonto 10 år efter ditt senaste inköp.

Insamling av uppgifter när du skriver en kommentar

Du kan bara kommentera en produkt eller ett inlägg om du redan har skapat ett kundkonto.

Förutom din kommentar lagras och publiceras på webbplatsen även information om tidpunkten när du lämnade din kommentar och namnet du eventuellt har valt.

Syftet med denna behandling är att göra det möjligt att lämna kommentarer och att visa kommentarer. Genom att skicka in en kommentar godkänner du behandlingen av de överförda uppgifterna.

Behandlingen sker på grundval av artikel 6 (1) a EU-dataskyddsförordning (GDPR) med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss detta utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet. Dina personuppgifter kommer därefter att anonymiseras eller raderas i samband med kommenteringsprocessen.

Kommentaren och de tillhörande uppgifterna lagras och finns kvar på vår webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats helt och hållet eller kommentarerna måste raderas av rättsliga skäl. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part anser att de är olagliga.

Kommentarer och recensioner

Om du har registrerat dig hos oss och skapat ett kundkonto, har du möjlighet att recensera våra produkter eller att kommentera andras inlägg. Vid en recension eller kommentar samlar vi in dina personuppgifter såsom namn, e-postadress samt själva texten. Syftet med behandlingen är att möjliggöra publicering av recensionen och kommentarerna. När ditt inlägg publiceras kommer bara det namn som du har angett att publiceras. Genom att du skickar recensionen eller kommentaren till oss samtycker du till att den data som överförts behandlas.
Behandlingen grundas på ditt samtycke enligt artikel 6 (1) a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att kontakta oss (se p. 10 nedan, via epost till anonymous@privacy.voss-group.eu). De överförda personuppgifterna kommer därefter att raderas.

Beställning av våra produkter och tjänster

Vid beställning av våra produkter och tjänster samlar vi in och använder oss av dina personuppgifter endast i den omfattning som är nödvändig för att uppfylla och behandla din beställning samt för att behandla dina förfrågningar. Det krävs att du lämnar dina personuppgifter i den omfattning som efterfrågas vid beställning, eftersom det annars inte är möjligt att ingå ett avtal med oss och att beställa en vara.

Insamling och behandling grundas på ditt samtycke enligt artikel 6 (1) a GDPR samt vår skyldighet att uppfylla ett med dig ingånget avtal enligt artikel 6 (1) b GDPR.

Prenumeration på nyhetsbrev

Om du har samtyckt till att prenumerera på vårt nyhetsbrev använder vi din e-postadress, som vi har erhållit i detta syfte, endast till för att skicka nyhetsbrevet till dig. För att kunna genomföra utskicket, vidarebefordras din e-postadress till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring. En överföring till andra tredje parter sker inte.

Behandlingen grundas på ditt samtycke enligt artikel 6 (1) a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Detta sker genom att använda länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss (se p. 10 nedan, via epost till anonymous@privacy.voss-group.eu).

Direktreklam

Under förutsättning att du har samtyckt till det, använder vi den e-postadress vi har erhållit i samband med ditt köp av en produkt eller tjänst, för elektronisk överföring av reklam för liknande varor eller tjänster.
Behandlingen grundas på ditt samtycke enligt artikel 6 (1) a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att kontakta oss (se p. 10 nedan, via epost till anonymous@privacy.voss-group.eu).

Cookies

Vår hemsida använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller på användarens dator genom webbläsaren. När en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som möjliggör en entydig identifiering av webbläsaren om webbplatsen öppnas igen. Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Vidare gör användandet av cookies det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även om du växlar mellan olika webbsidor och att erbjuda dig olika tjänster. Vissa funktioner på vår hemsida kan inte erbjudas utan att cookies används. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren kan kännas igen även om du växlar mellan olika webbsidor.

Vi använder även cookies på vår webbplats för att möjliggöra en analys av surfingbeteendet hos besökarna. Dessutom använder vi cookies för att adressera besökare på andra webbplatser med riktade, intressebaserade annonser. De uppgifter som vi på detta sätt samlar in från dig pseudonymiseras på teknisk väg och sparas inte tillsammans med övriga personuppgifter som rör dig.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 (1) f GDPR utifrån de berättigade intressena att uppnå ovannämnda syften.
Du har rätt att när som helst, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall, motsätta dig denna behandling av personuppgifter som berör dig grundad på art. 6 (1) f GDPR.
Genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare kan du förhindra lagring av cookies och överföring av data som finns i den. Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Vi påpekar dock att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet.
Under länkarna nedan finner du mer information om hur du hanterar (och inaktiverar) cookies i de vanligaste webbläsarna:

Delning av personuppgifter

En överföring av dina uppgifter till tredje part sker i enlighet med de lagliga bestämmelserna endast om

 • du uttryckligen har samtyckt till det i enlighet med artikel 6 (1) a GDPR;
 • det är nödvändigt för att på bästa sätt hantera din beställning och för att fullgöra kontraktet med dig 6 (1) b GDPR;
 • det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse (t.ex. gentemot myndigheter) som åvilar den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 6 (1) c GDPR; eller
 • vi har ett berättigat intresse (t.ex. för att framställa krav eller försvara oss) och ditt intresse av skydd av dina personuppgifter inte väger tyngre i enlighet med artikel 6 (1) f GDPR.

Omfattningen av dataöverföringen är i detta fall begränsad till ett minimum.
De uppgifter som du lämnar vid användning av denna webbplats och som samlas in av Voss GmbH & Co KG, delas, såvitt detta är påkallat eller har medgetts av dig, med följande mottagare eller kategorier av mottagare:

 • Fraktföretag
 • Betaltjänster
 • Tjänsteleverantörer för orderhantering
 • IT-tjänstleverantörer (t.ex. Google Inc., YouTube och econda)
 • Organ eller myndighet gentemot vilka vi behöver dela personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Försändelse av varor via fraktföretaget DPD Deutschland GmbH och PostNord

För att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet och för att kunna leverera eller returnera varan, är det nödvändigt att överföra dina uppgifter, såsom namn, adress, vid behov e-postadress och/eller mobilnummer samt beställningsrelaterad data, till DPD Deutschland GmbH (Wailandstr. 1, 63741 Aschaffenburg, Tyskland, ”DPD”) som i sin tur samarbetar med PostNord, Sverige (Terminalvägen 24, 171 73 Solna). Behandlingen grundas på artikel 6 (1) b GDPR. Du kan alltid motsätta dig att din e-postadress eller ditt mobilnummer överförs till DPD genom att kontakta oss (se p. 10 nedan, via epost till anonymous@privacy.voss-group.eu) eller genom att meddela via epost till DPD (datenschutz@dpd.de).
Mer information om dataskydd hos DPD Deutschland GmbH hittar du under följande länk https://www.dpd.com/de_en/siteutilities/datenschutz och hos PostNord under följande länk https://www.postnord.se/integritetspolicy.

Försändelse av varor via fraktföretaget DHL Paket GmbH

För att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet och för att kunna leverera eller returnera varan, är det nödvändigt att överföra dina uppgifter, såsom namn, adress, vid behov e-postadress och/eller mobilnummer samt beställningsrelaterad data, till DHL Paket GmbH (Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Tyskland, ”DHL”). Behandlingen grundas på artikel 6 (1) b GDPR. Du kan alltid motsätta dig att dina uppgifter överförs till DHL genom att kontakta oss (se p. 10 nedan, via epost till anonymous@privacy.voss-group.eu eller genom att meddela via epost till DHL Paket GmbH [datenschutz@dpdhl.com]
Mer information om dataskydd hos DHL Paket GmbH hittar du under följande länk https://www.dpdhl.com/en.html.

Försändelse av varor via UPS och överlämnande av data till transportföretaget United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG

Om leveransen sker via transportföretaget United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, kommer vi att överföra din e-postadress och telefonnummer till United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG före leverans av varorna i enlighet med artikel 6 (1) a GDPR i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransmeddelande, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen.
I annat fall överför vi endast mottagarens namn och leveransadressen till United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG för leveransändamål i enlighet med med artikel 6 (1) b GDPR. Denna information vidarebefordras endast om det är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är en föregående samordning av leveransdatumet med United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG eller leveransavisering inte möjlig. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för ingåendet av avtalet med den leveransmetod som du har begärt. Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifterna kommer att leda till att varan inte levereras.
Samtycket kan när som helst återkallas med framtida verkan gentemot oss [ anonymous@privacy.voss-group.eu ] eller gentemot transportföretaget United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG på [ https://www.ups.com/upsemail/input?privacy=true&loc=de_DE ] eller med varje elektronisk paketinformation via en länk.

Försändelse av varor via Voigt och överlämnande av data till transportföretaget Herbert Voigt GmbH & Co. KG

I samband med leveransprocessen överför vi mottagarens namn och leveransadress samt andra leveranstrelaterade uppgifter till Herbert Voigt GmbH & Co KG (”Voigt”), Herbert-Voigt-Straße 1, 24539 Neumünster, Tyskland, på grundval av artikel 6 (1) b GDPR.
Du kan invända mot överföringen av mottagarens namn och leveransadress både hos oss [ anonymous@privacy.voss-group.eu ] och hos Herbert Voigt GmbH & Co KG [ datenschutz@voigt-logistik.de ]. Vi vill dock påpeka att tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för att avtalet ska kunna ingås. Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifterna kommer att leda till att varan inte levereras.
Om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen kommer kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefon eller telefonnummer) att överföras till Herbert Voigt GmbH & Co KG i enlighet med artikel 6 (1) a GDPR i syfte att komma överens om ett leveransdatum eller meddela om leverans.
Samtycket kan när som helst återkallas med framtida verkan gentemot oss [ anonymous@privacy.voss-group.eu ] eller gentemot Herbert Voigt GmbH & Co KG [ datenschutz@voigt-logistik.de ]. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna ett leveransdatum med den anlitade logistikpartnern eller meddela om leverans.

Överlämnande av data till speditionsfirman BTG Internationale Spedition GmbH

I samband med fraktprocessen överför vi mottagarens namn och leveransadress samt andra fraktrelaterade uppgifter till BTG Internationale Spedition GmbH, Peutestrasse 16, 20539 Hamburg, Tyskland, ”BTG”. Behandlingen grundas på artikel 6 (1) b GDPR. Det finns ett avtal om orderhantering med BTG Internationale Spedition GmbH. Alla organisatoriska och tekniska åtgärder vidtas för att skydda dina uppgifter.
Du kan alltid motsätta dig att mottagarens namn och leveransadressen överförs till BTG genom att kontakta oss (se p. 10 nedan, via epost till anonymous@privacy.voss-group.eu) eller genom att meddela via epost till BTG Internationale Spedition [datenschutzbeauftragter@btg.de].
Vi vill dock påpeka att användningen av uppgifterna är nödvändig för att avtalet ska kunna ingås. Om uppgifterna inte får användas kan varan inte levereras.
Om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen kommer kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefon eller telefonnummer) att överföras till företaget BTG Internationale Spedition GmbH på grundval av artikel 6 (1) a GDPR i syfte att samordna ett leveransdatum eller meddela dig om leveransen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot oss [anonymous@privacy.voss-group.eu] eller BTG Internationale Spedition [datenschutzbeauftragter@btg.de] . I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna ett leveransdatum med den logistikpartner som har fått uppdraget eller att lämna ett meddelande om när leveransen ska ske.

Överlämnande av data till företaget Albert Kerbl GmbH

I samband med fraktprocessen överför vi mottagarens namn och leveransadress samt andra fraktrelaterade uppgifter till Albert Kerbl GmbH, Felizenzell 9, 84428 Buchbach, Tyskland, ”Kerbl”. Behandlingen grundas på artikel 6 (1) b GDPR.
Du kan alltid motsätta dig att mottagarens namn och leveransadressen överförs till Albert Kerbl GmbH genom att kontakta oss (se p. 10 nedan, via epost till anonymous@privacy.voss-group.eu) eller genom att meddela via epost till Albert Kerbl GmbH [datenschutz@kerbl.com]

Vi vill dock påpeka att användningen av uppgifterna är nödvändig för att avtalet ska kunna ingås. Om uppgifterna inte får användas kan varan inte levereras.
Om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen kommer kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefon eller telefonnummer) att överföras till företaget Albert Kerbl GmbH på grundval av artikel 6 (1) a GDPR i syfte att samordna ett leveransdatum eller meddela dig om leveransen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot oss [anonymous@privacy.voss-group.eu] eller Albert Kerbl GmbH [datenschutz@kerbl.com]. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna ett leveransdatum med den logistikpartner som har fått uppdraget eller att lämna ett meddelande om när leveransen ska ske.

Överlämnande av data till speditionsfirman Christian Carstensen GmbH & Co. KG

I samband med fraktprocessen överför vi mottagarens namn och leveransadress samt andra fraktrelaterade uppgifter till speditionsfirman Christian Carstensen GmbH & Co. KG, Am Güterbahnhof 2, 24976 Handewitt, Tyskland, ”Carstensen“. Behandlingen grundas på artikel 6 (1) b GDPR.
Du kan alltid motsätta dig att mottagarens namn och leveransadressen överförs till Christian Carstensen GmbH & Co. KG genom att kontakta oss (se p. 10 nedan, via epost till anonymous@privacy.voss-group.eu) eller genom att meddela via epost till Christian Carstensen GmbH & Co. KG [as@gpc.sh] Vi vill dock påpeka att användningen av uppgifterna är nödvändig för att avtalet ska kunna ingås. Om uppgifterna inte får användas kan varan inte levereras.
Om du har gett ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen kommer kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefon eller telefonnummer) att överföras till företaget epost Christian Carstensen GmbH & Co. KG på grundval av artikel 6 (1) a GDPR i syfte att samordna ett leveransdatum eller meddela dig om leveransen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot oss [anonymous@privacy.voss-group.eu] oder eller speditionsfirman Christian Carstensen GmbH & Co. KG [as@gpc.sh] I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna ett leveransdatum med den logistikpartner som har fått uppdraget eller att lämna ett meddelande om när leveransen ska ske.

Kreditupplysning och betaltjänster

Klarna-Fakturaköp och Klarna-Avbetalningsköp

Om du har valt ”Klarna-Fakturaköp” och/eller ”Klarna-Avbetalningsköp” som betalningsmetod, har du samtidigt godkänt att de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra ett fakturaköp, överförs till Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 1134 Stockholm). Samtidigt samtycker du till att Klarna Bank AB genomför en identitetskontroll samt inhämtar en kreditupplysning.
De personuppgifter som delas med Klarna är relaterade till dig i egenskap av beställare såsom t.ex. för- och efternamn, adress, personnummer, kön, e-postadress, IP-adress, telefonnummer samt orderuppgifter, t.ex. antal artiklar, artikelnummer, fakturabelopp och mervärdesskatt i procent.
Behandlingen grundas på ditt samtycke enligt artikel 6 (1) a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke gentemot oss med verkan för framtiden genom att kontakta oss (se p. 10 nedan, via epost till anonymous@privacy.voss-group.eu).
Vi vill uppmärksamma dig på att Klarna, i samband med beslutet om ingående, genomförande eller hävning av avtalsförhållandet, samlar in och behandlar, förutom adressuppgifter, även information om tidigare betalningshistorik för köparen samt genererar sannolikhetsvärden för betalningsbeteendet i framtiden. Om det, enligt denna beräkning, skulle visa sig att din kreditvärdighet inte är uppfylld, informerar Klarna dig omedelbart.
Mer information om Klarnas dataskyddspolicy hittar du under följande länk: https://www.klarna.com/se/dataskydd/.

Paypal

Om du väljer Paypal som betalningalternativ hänvisar vi till PayPals-dataskyddspolicy som hittas under följande länk https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full.

VISA, Mastercard etc.

Om du väljer kortbetalning via VISA eller Mastercard som betalningmetod får vi hänvisa till resp. banks dataskyddspolicy. Vi vill uppmärksamma Dig på att dina bankuppgifter inte sparas hos oss. Dina kreditkortsbetalningar skyddas av 2-faktorsautentisering. För mer information, kontakta din bank.

Internettjänster

På denna webbplats använder vi oss av diverse internettjänster. Bakgrunden är att vi vill göra förbättringar dels i vår marknadsföring´dels göra ditt besök på vår webbsida händelserikt och uppnå hög kundnöjdhet.

Bing Universal Event Tracking (UET)

Den här webbplatsen använder Bing Ads-teknik från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"), som samlar och lagrar data för att skapa användarprofiler med hjälp av alias.
När användare leds till vår webbplats via annonser från Bing Ads kan de spåra användaraktiviteten på vår webbplats. Vårt syfte är att visa annonser som är av intresse för dig, att göra vår hemsida mer intressant för dig och för att få fram en rättvis beräkning av annonskostnader.
I detta syfte sparas en cookie på din dator, som tillsammans med en integrerad Bing UET-tagg på vår hemsida, lagrar icke-personliga uppgifter om användningen av webbplatsen. Dessa inkluderar längden på vistelsen på webbplatsen, de områden av webbplatsen som besökts och identifiering av den annons via vilken användaren har nått webbplatsen.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 (1) f GDPR utifrån vårt berättigade intresse av att uppnå ovannämnda syften. Du har rätt att när som helst, på grund av omständigheter som hänför sig till din specifika situation, motsätta dig denna behandling av personuppgifter som berör dig grundad på artikel 6 (1) f GDPR.
Den insamlade informationen överförs till Microsoft-servrar i USA och lagras där i högst 180 dagar.
Du kan förhindra att cookies lagras genom en inställning i din webbläsare. Observera dock att du i så fall eventuellt inte kommer kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.
Genom en så kallad cross-device tracking kan Microsoft i förekommande fall spåra ditt användarbeteende på olika enheter och därför visa riktade annonser.

Användning av Google Analytics

Vi använder oss av webbanalystjänsten Google Analytics från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google") på vår webbplats.
Syftet med databehandlingen är att analysera denna webbplats och dess besökare. Därtill kommer Google, på uppdrag av denna webbplatsens operatör, att använda den information som erhålls för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra, med webbplatsanvändningen och internetanvändningen relaterade tjänster, till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att sammanföras med annan Google-data.
Google Analytics använder cookies som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen, som genereras av cookies, om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Det innebär att din IP-adress kortas ner av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller inom EES. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Dina data kommer i förekommande fall överföras till USA. För dataöverföringar till USA finns ett beslut av Europeiska kommissionen om adekvat skydd.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 (1) f GDPR utifrån det legitima intresset att utforma webbplatsen på ett behovsanpassat och ändamålsenligt sätt. Du har rätt att när som helst, på grund av omständigheter som hänför sig till din specifika situation, motsätta dig denna behandling av personuppgifter som berör dig grundad på artikel 6 (1) f GDPR.
Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall eventuellt inte kommer kunna utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan förhindra Googles insamling av den data som genereras av cookien i samband med din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) och behandlingen av dessa uppgifter från Google genom att ladda ner och installera den webbläsarplugin som finns under följande länk

För att förhindra att Google Analytics spårar över enheter kan du ställa in en opt-out-cookie. Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av din data när du besöker denna webbplats. Du måste ställa in en opt-out-cookie på alla system och enheter som används för att få fullständig effekt. Om du klickar här kommer opt-out-cookien att placeras på din enhet:

Mer information om användarvillkor och dataskydd hittar du under

Användning av Remarketing- eller "Liknande målgrupper"-funktionen hos Google Inc.

Vi använder funktionen Remarketing eller "Liknande målgrupper" från Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google") på vår webbplats.
Syftet med denna funktion är att analysera besökarnas beteende och besökarnas intressen.
Google använder cookies för att utföra analysen av webbplatsanvändningen, vilken utgör grunden för skapandet av intressebaserade annonser. Cookies används för att registrera besök på webbplatsen och anonyma uppgifter om användningen av webbplatsen. Det sker ingen lagring av personuppgifter för besökare på webbplatsen. Om du besöker en annan webbplats i Googles Display-nätverk ser du annonser som sannolikt kommer att ta hänsyn till tidigare visade produkt- och informationsområden.
Om det behövs skickas dina data vidare till USA. För dataöverföringar till USA finns ett beslut av Europeiska kommissionen om adekvat skydd.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 (1) f GDPR och det berättigade intresset är att tillställa besökarna riktad reklam genom att visa besökare på webbplatsen personlig och intressebaserad annonsering när de besöker andra webbplatser i Googles Display-nätverket. Du har rätt att när som helst, på grund av omständigheter som hänför sig till din specifika situation, motsätta dig denna behandling av personuppgifter som berör dig grundad på artikel 6 (1) f GDPR
Du kan permanent avaktivera Googles insamling av data genom att ladda ner och installera den webbläsarplugin som finns under följande länk:

Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies från tredje part genom att besöka deaktiveringssidan från Network Advertising Initiative och följa instruktionerna för opt-out där

Mer information om Google remarketing och dess integritetspolicy finns på

Användning av Google AdWords Conversion-Tracking

Vi använder online-annonseringsprogrammet "Google AdWords" på vår webbplats och inom ramen för detta Conversion-Tracking (besöksutvärdering). Google Conversion-Tracking är en analystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google").
När du klickar på en annons som visas genom Google placeras en Conversion-Tracking-cookie på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och kan därför inte användas för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan Google och vi se att du klickade på annonsen och fortsatte till den sidan. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Det finns således inget sätt att spåra cookies via annonsörernas webbplatser.
Informationen som erhålls med hjälp av Conversion-cookien används för att skapa Conversion-statistik. Härigenom får vi veta det totala antalet användare som klickat på en av våra annonser och omdirigerats till en sida med en Conversion-Tracking-tagg. Vi får emellertid inte någon information som personligen identifierar användaren.
Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 (1) f GDPR utifrån det berättigade intresset av riktad annonsering och analys av funktionen och effektiviteten av denna annonsering. Du har rätt att när som helst, på grund av omständigheter som hänför sig till din specifika situation, motsätta dig denna behandling av personuppgifter som berör dig grundad på artikel 6 (1) f GDPR.
Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall eventuellt inte kommer kunna utnyttja alla funktioner på denna webbplats i sin helhet. Du kommer då inte att inkluderas i statistiken för Conversion-Tracking.
Du kan också välja bort personlig annonsering i inställningarna för Googleannonsannonser. Instruktioner hittar du under följande länk:

Du kan dessutom stänga av användandet av cookies från tredje part genom att besöka deaktiveringssidan från Network Advertising Initiative och följa instruktionerna för opt-out där:

För mer information och Googles sekretesspolicy, besök:

Användning av Facebook Remarketing

Vi använder Facebooks (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, "Facebook") remarketingfunktion "Custom Audiences" på vår webbplats.
Syftet med denna funktion är att visa riktade, intresserelaterade annonser i det sociala nätverket Facebook till användare som besökt denna webbplats.
För detta ändamål har Facebook-remarketingtaggen implementerats på webbplatsen. Genom denna tagg görs en direktanslutning till Facebook-servrarna när man besöker webbplatsen. Härigenom skickas information till Facebook-servern om vilken av våra sidor du har besökt. Facebook lägger till denna information till ditt personliga Facebookanvändarkonto. När du besöker det sociala nätverket Facebook kommer du då att se personliga, intressebaserade Facebook-annonser.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 (1) f GDPR utifrån det berättigade intresset i ovannämnda syften. Du har rätt att när som helst, på grund av omständigheter som hänför sig till din specifika situation, motsätta dig denna behandling av personuppgifter som berör dig grundad på artikel 6 (1) f GDPR
Du kan inaktivera remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper" här.
För mer information om insamling och användning av data via Facebook, om dina rättigheter i detta avseende och sätt att skydda din integritet, hänvisar vi dig till Facebooks integritetspolicy på:

Användning av YouTube

Vi använder oss av en funktion på vår webbplats som bäddar in videoklipp från YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, "YouTube"). YouTube är ett företag lierat med Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”).
Inbäddningsfunktionen gör det möjligt att få tillgång till videoklipp från YouTube som sedan visas i en iframe på vår webbplats. I ett sådant fall är inställningen "Extended Privacy Mode" aktiverad. Därigenom lagrar YouTube inte information om användare som besöker denna webbplats. Endast om du tittar på ett videoklipp överförs denna information till YouTube och lagras där.
För mer information om insamling och användning av data från YouTube hänvisar vi till YouTube:s dataskyddspolicy https://www.youtube.se/t/privacy.

Användning av eKomi

Vi använder utvärderingsportalen eKomi Ltd. (Markgrafenstr. 11, 10969 Berlin, Tyskland). Vår strävan är att ständigt förbättra oss och vår service. Vi har därför bestämt oss för att använda denna oberoende portal, för att säkerställa att konsumentens betygsättning resp. recension inte kan påverkas eller förändras. Den data som överförs till eKomi varken behandlas eller delas med tredje part med undantag för betygsättningen som skickas till Google.
Det står dig som kund fritt att lämna en recension eller sätta betyg.
Genom att du skickar en recension/ett betyg samtycker du till denna hantering av dina personuppgifter samt till eKomi Ltd.s dataskyddspolicy https://www.ekomi.co.uk/uk/privacy/.

Användning av Kelkoo

Den här webbplatsen använder Kelkoo Sales Tracking, en spårningsteknik från Kelkoo Group, Parc Sud Galaxie, 6 rue des Méridiens, 38130 Échirolles, Frankrike ("Kelkoo"), för att spåra och analysera vissa användaraktiviteter, som genomförs på vår webbplats efter en omdirigering från en Kelkoo-domän. För detta ändamål finns en så kallad Javascript-baserad spårningspixel på våra orderbekräftelsesidor implementerad, som kan spåra användaraktiviteten som en enda pixelfil genom interaktion med Kelkoo. Spårningspixeln upprättar en koppling mellan användarens klick på en annons (touch-point) på Kelkoo och en genomförd beställning på vår webbplats. När en beställning är slutförd skickar din webbläsare en HTTP-förfrågan till Kelkoos server via pixeln, som överför viss information, t.ex. tidsstämpel, IP-adress, användaragent, språk, besökt webbplats och tidszon. Slutenhetens IP-adress anonymiseras av Kelkoo innan den lagras. Insamling av denna information och överföring till och lagring av Kelkoo sker endast om en beställning faktiskt har gjorts efter att den har skickats från Kelkoo till vår webbplats. Den insamlade informationen lagras principiellt i högst 365 dagar.

Användningen av cookies (kakor) eller jämförbar teknik samt behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av dataskyddsförordningen GDPR. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet.
Om du väljer detta alternativ kommer en ny cookie (opt-out cookie) att sättas i din webbläsare, som informerar Kelkoo om att inga uppgifter om ditt webbläsarbeteende får lagras. Observera att inställningen måste göras för alla webbläsare du använder. Om alla dina cookies i en webbläsare raderas påverkar detta även Kelkoos opt-out-cookie.

Lagringstid för personuppgifter i kontraktsförhållande

Efter genomförandet av kontraktet, lagrar vi dina personuppgifter endast i den omfattning och under så lång tid som är nödvändig för att uppfylla våra garantiåtaganden samt våra skyldigheter enligt lag, särskilt med beaktande av gällande skatterättsliga, köprättsliga och handelsrättsliga regler samt lagstadgad förvaringsplikt.
Efter den lagstadgade fristens utgång raderar vi dina personuppgifter såvitt du inte uttrycklingen har samtyckt till en fortsatt behandling och lagring av dessa.

Dina rättigheter

Vi vill uppmärksamma dig på att du enligt artiklarna 7 och 15-21 GDPR har vissa rättigheter.

Rätt till tillgång, rättelse mm

Du har

 • Rätt till information (artikel 15),
 • Rätt till rättelse, radering och begränsning av behandling av personuppgifterna (artiklar 16-19) samt
 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20)

såvitt förutsättningarna enligt EU-datskyddförordningen är uppfyllda.

Återkallelse av samtycke

Du har alltid rätt, enligt artikel 7 (3) GDPR, att när som helst återkalla ditt samtycke. Denna återkallelse påverkar dock inte lagenligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss (se p. 10 nedan, via e-post till anonymous@privacy.voss-group.eu).

Rätt att göra invändningar

Du har även rätt i enlighet med artikel 21 (1), (3) GDPR att göra invändningar mot behandling av personuppgifter pga skäl som är hänförliga till din specifika situation såvitt denna behandling grundar sig på artikel 6 (1) f GDPR eller mot behandling för direkt marknadsföring enligt artikel 21 (2) GDPR.
Du kan alltid göra invändningar genom att kontakta oss (se p. 10 nedan, via e-post till anonymous@privacy.voss-group.eu). Såvitt det gäller personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies har du möjlighet att själv förhindra vidare insamling och lagring av sådana personuppgifter genom egna tekniska åtgärder (se p. 6, 7 ovan)

10. Kontakt och klagomål

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter är:

VOSS GmbH & Co. KG
Ohrstedt-Bhf. Nord 5
25885 Wester-Ohrstedt
Tyskland
Telefon: 08-420 027 89 (Sverige)
E-post: shop@lantkompaniet.se

Om du har frågor om innehållet i denna dataskyddspolicy, om insamling och hantering av dina personuppgifter, återkallelse av ditt samtycke, avslutande av prenumeration på nyhetsbrevet, om du vill göra invändningar eller har övriga spörsmål, har du även möjlighet att kontakta oss resp. vårt dataskyddsombud på följande mailadress:

anonymous@privacy.voss-group.eu.

Vid klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till följande tillsynsmyndigheter:

Sverige
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Tyskland
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Postfach 71 16
DE-24171 Kiel
mail@datenschutzzentrum.de

Senast ändrad: 21.08.2023