Vad är skillnaden mellan människor och djur?

Svaret på denna fråga är av central betydelse när man försöker förstå djurs beteende.
En sak är säker: Människor och djur fungerar olika.

Vad tänker min hund på exakt? Detta är något som nästan alla hundägare har undrat över. Det är en fråga som det verkligen är svårt att svara på – inte minst eftersom frågan i sig förutsätter att hundar och människor arbetar och tänker på samma sätt...

Tänkandet är en mycket komplex process och är något mänskligt. Djur, å andra sidan, följer instinkten. En hund funderar inte över priset på råvaror för livsmedel.

Vad är socialt beteende?

I strikt mening är beteende i sig en svår term att förstå. Beteende handlar om yttre förnimbara aktiva förändringar i rörelse, hållning, gester och ljud av människor och djur som underlättar kommunikation.

Socialt beteende är ett beteende där syftet är att åstadkomma en handling eller en reaktion från andra människor eller från andra medlemmar i gruppen.

Socialt beteende hos djur innebär exempelvis följande begrepp:

  • Uppvaktning
  • Omvårdnad
  • Försvara territorie
  • Kommunikation mellan djur
  • Bilda grupp/flock
  • Hierarkisk ordning

Socialt beteende hos människor innebär beteendet inom ramarna av samhällsstrukturen:

  • Språk
  • Ögonkontakt
  • Kroppsspråk
  • Gester

Vad skiljer instinkt från social handlingsförmåga?

En handling är något som görs eller inte görs av en aktör, relaterad till ett meningsfullt syfte eller andra människor. Att sätta upp ett tre meter högt korthus kan för någon vara subjektivt meningsfull, för någon annan inte. Denna subjektiva innebörd härrör från individens motivation för handling.
Handlingen är social om den är ömsesidigt relaterad till beteendet av en annan och / eller om den är inriktad mot den. Exempel: En ung man hjälper en gammal dam att korsa gatan eller två män hamnar i slagsmål efter allt för många öl.

Skillnad mellan social handling och (socialt) beteende?
Socialt beteende sker utan subjektiv innebörd. "Gäspning" kan anses som beteende utan en subjektiv innebörd.

Denna skillnad är viktig. Beteendet hos djur baserar på instinkt– d.v.s. beteendet styrs av instinkt. En hund kan inte resonera. Hunden kan inte utföra någon social handling heller. Hundar kan inte fatta beslut baserat på tänkande utan reagerar på det som stimulerar instinkten. Denna princip - stimulus respons är viktig för att förstå djurs beteende. Förstår du djurets instink kan du påverka och uppfostra.

Undantaget bekräftar regeln

Som så ofta i livet finns det undantag: Primater har nämligen en begränsad kapacitet för att utföra handlingar som uppfyller ett subjektivt syfte och för att fatta intelligenta beslut.

Hur kan djurens beteende påverkas?

Det viktigaste är inte att förmänskliga djur.

En hund är en hund - inte en människa.

Vi behöver bara förstå hunden för att påverka dess beteende.

Om vi har bekantat oss med beteendet och instinkter av våra sällskapsdjur, då blir det visst mycket trevligare.

Lev dig in så gott det går för att kunna förstå djuret

Som människor har vi förmågan att lever oss in i någon annans situation. Hur skulle det kännas att vara ministerpresident eller rockstjärna? Vi kan också tänka oss in i en situation av ett djur:

T. ex. mården. Mården har inga kunskaper i fysik som vi förstår. Mården kan klättra på vinden genom att övervinna ett högt staket eller dylikt. Det är varmt däruppe och takkonstruktionen ger en säker tillflyktsort, ett bra skydd mot väder. Om det finns en väg in i vindsutrymmet så ska mården bosätta sig där. Skulle det finnas något hinder (t.ex. ett elstängsel) för att komma upp till vinden, då skulle mården hålla sig borta. Djuret kanske försöker hitta någon anna väg upp. Men om det finns ett hinder även där, så ger mården sig och letar efter ett annat trevligt ställe. Mården kan inte något om elektricitet och klarar inte av denna typ av hinder, till skillnad från människor.

Hästen i en hage är en ganska lik situation. Om hästen får en elektrisk stöt från elstängslet, så vill hästen inte få den igen. Även om strömmen bara faktiskt fanns där första gången hästen kom i kontakt med stängslet och inte vid ett senare tillfälle, så är det den första kontakten med elstängslet hästen vet. Ska hästen försöka igen? Utan anledning av att göra det, nej visserligen inte (men som sagt, undantag finns givetvis).

Begreppet marginell nytta gäller lika mycket djur som människor. Behovet av behovstillfredsställelse är precis så länge större tills själva ansträngningen och möda att tillfredsställa behovet blir större än nyttan. Exempel: Hur mycket är en ä skopa glass värd? 5 kr? 10 kr? 25 kr? 100 kr? Om den marginella nyttan är 25kr, då är en person inte intresserad av att köpa en glass för 28 kr.

Används denna princip på djur så avgör den instinktiva drivkraften om det känns värt att göra något eller inte. Intensiteten av drivkraften, hur stark eller svag den är, bestämmer. Att väcka eller utlösa instinkten kan styras (stimulans och reaktion) av människan.

Ett exempel:
En hund med en stark jaktinstinkt och som är extremt hungrig fångar doften av en kanin. Vad skulle avskräcka hunden från att springa efter kaninen? Definitivt inte något störande ljud, det kan man nog gott tänka sig. Om hunden inte var hungrig och var i en annorlunda miljö utan kaninen i närheten, då skulle samma störande ljud irritera hunden så mycket att den skulle påverkas av det.
Beteende styrs därför av både miljön och drivkraft.

(Vi reserverar oss för fel.)