Val av passande elstängselaggregat

Det är flera faktorer som bestämmer vilket aggregat krävs för att fylla sin och hela elstängslets funktion.

 • Vilket djurslag ska stängslas in?
 • Har du tillgång till nätanslutning eller inte?
 • Stängsellängden, total inkl. alla trådar?
 • Påväxt, kraftig, lite eller ingen?
 • Marken - torr eller fuktig?

Bäst att välja aggregatet just efter eget behov och hur hagen/betesmarken ser ut.

Djurslag

Hästar, kor, grisar, hundar, katter eller övriga husdjur, tamdjur, är lättare att hägna eftersom de brukar inte vara särskilt rymningsbenägna eller aggressiva.
Vanliga, normala stängselaggregat gör ett bra jobb vid inhägnader för dessa djur. De flesta djuren har redan blivit bekanta med något elstängselsystem, har kortare päls och är ganska känsliga för elstötar så att de skräms ordentligt, skulle de komma i kontakt med eltråden.

Lägsta spänningen i stängslet borde inte underskrida 2000 volt (alltid bättre och säkrare med 3000V)  - annars ger det ingen eller för lite effekt och djuren har lättare att rymma - som de troligen skulle försöka göra, nyfikna som de är.

Vilda djur men även får, getter och fjäderfä kräver lite mer för att hållas inhägnade.
Därför borde man välja något starkare stängselaggregat. Till skillnad från tamdjuren har de vilda djuren nog inte blivit bekanta med elstängsel, dessutom brukar de ha tätare, längre päls och är således mer okänsliga mot yttre påverkan och strömstötar. Låga spänningar i stängslet och svaga pulser märker de inte så att endast de mer kraftfulla aggregaten ger effekt.

Spänningen i stängslet borde inte ligga under 4000 volt.

Välj ett stängselaggregat med rätt pulsenergi:

Stängselapparater med pulsenergi lägre än 1,0 joule
Perfekta stängselaggregat till mindre hagar, ingen eller bara lite påväxt. Sådana elaggregat kan gott användas för diverse ändamål, t ex för att sätta upp ett elstängsel mot små skadedjur som mård, fåglar (duvor) el dyl.

Stängselaggregat med pulsenergi upp till ca. 5 joule
Bra lämpade stängselaggregat för mer rymningsbenägna djur och medellånga stängsellängder, inte för mycket uppväxande vegetation längs med stängslet.

Elstängselaggregat med puslenergi över 5 joule
Bästa valet för okänsliga, rymningsbenägna djur och stora hagar där det också kan finnas kraftigare påväxt.

Bra att veta:
På våra rådgivarsidor med info om de enskilda djurarterna hittar du lämpliga förslag på elstängselaggregat inkl. passande tillbehör. Inte bara djurslag utan även driftkälla spelar roll inför valet av ett bra elstängselaggregat, det borde man alltid ha i åtanke.

Nätaggregat, stängselaggregat med 230V-nätanslutning
Finns det något eluttag i närheten av hagen eller betesmarken (upp till ca. 200m avstånd) borde man ta ett nätdrivet elaggregat. Utav denna kategori finns många olika varianter med olika styrkor och funktioner. Nätaggregat är absolut lämpliga stängselaggregat för långa stängsellängder och okänsliga djur. Nackdel: Vid strömavbrott blir hela elstängslet spänningslöst.

Vid användning av nätanslutna elstängselaggregat rekommenderar vi att skaffa åskskydd (Installation av åskskydd?). Tyvärr händer det att blixten slår ner i stängselaggregatet och orsakar skador. Stängselaggregatet kan också totalförstöras eller det kan orsaka brand. Just därför krävs det, enligt lag, att installera åskskydd (gniststräcka med jordning) vid 230V-nätaggregat som placeras inomhus. Användning av jordfelsbrytare rekommenderas också.

Batteriaggregat, batteridrivna elstängselaggregat
Finns ingen nätanslutning på kortare distans så är det inga problem att använda något batteriaggregat, antingen med laddningsbart 12 V batteri eller med 9V torrbatteri. En bra och kostnadseffektiv komplettering av batteridrivna aggregat är användning av solcell, åtminstone under sommaren. Solcellsdrivna aggregat antingen med inbyggd solcell eller separat monterad på aggregatet är just på längre sikt ett smartare och miljövänligare val som sparar pengar.

Batteriaggregat 9 volt
Vid mindre hagar för snälla tamdjur där det inte finns påväxt är ett batteridrivet aggregat med 9 V batteri det bästa valet. Allt annat vore nog en smula överdrivet även om det egentligen inte kunde skada att t ex använda något lite starkare aggregat. Vid indelning av sektioner eller kortare stängselsträckor är  9V batterigaggregat ganska populära eftersom de är lätthanterade och flexibla. 9 volt batteriet brukar hålla flera månader, beroende på insats och belastning. Reservbatterier finns att köpa separat eller i prisvärda 3- resp 4-pack. Det går inte att ladda upp 9 V torrbatterier, därför ska de ersättas med ett nytt batteri när de är tomma.

Batteriaggregat 12V
Stängselaggregat som drivs med 12 volt batterier används för större hagar, längre stängsellängder där det finns påväxt och där djuren är lite mer okänsliga och mer rymningsbenägna. 12V batteriaggregat ger högre spänning och starkare pulsenergi och därmed strömstötar som är riktigt obehagliga - för alla. Fördelarna 12V batteriaggregat bjuder på jämfört mot 9V-batteriaggregat är högre prestanda (högre spänning, mer effekt och starkare puls) samt att 12V batterier är laddningsbara (t ex 12V bilbatteri, fritidsbatteri). Bra att ha 2 batterier, ett i bruk för att driva elstängslet och ett under laddning som är klart när batteriet i stängslet är slut.

Facit
Enligt lag ska elstängslet regelbundet övervakas och kontrolleras. Ett optimalt elstängsel borde hållas fritt från påväxande vegetation och vilken störning och orsak för läckage som helst. Det är ganska svårt att realisera i verkligheten, det vi kan nog säga. Störningar av stängselanläggningen kan orsakas av en rad faktorer som  t. ex. uppväxande vegetation, fukt men även av själva stängselkomponenter som t. ex. trasiga isolatorer, dåliga anslutningar eller skarv osv. Även vid vissa små störningar borde stängselaggregatet leverera tillräckligt med ström för att säkerställa den lägsta spänningsnivå som krävs för en skrämmande effekt. Det är nog aldrig fel på att välja ett aggregat som ger lite mer som kanske aktuellt behövs. Då är man alltid väl rustad för framtiden också.

Produktguide: Elstängselaggregat

 • Vilket elstängselaggregat är det rätta för just mina behov?
 • Hur fungerar ett elstängselaggregat?
 • Elstängsel och elstängselagregat: Farliga för djur?
 • Elstängselaggregat och energi (joule). Hur många joule är bäst?
 • Hur mycket spänning (Volt) i elstängselaggregat och elstängslet
 • Vilket elstängselgaggregat för inhägnad av vilka djur?
 • Prisvärda elstängselgaggregat på nätet: Det finns något bra för alla
 • Tips inför köpet av elstängselaggregat
 • Sammanfattning

Vilket elstängselaggregat är det rätta, vilket passar bäst?

En utav elstängslets viktigaste komponenter - eller egentligen den viktigaste utav alla om man vill säga så - är just elstängselaggregatet. Denna apparat levererar strömmen så att stängslet spänningssätts och ger korta strömimpulser så att djur får en stöt när det rör vid stängslet samtidigt som det står på marken. Det är strömmen som gör att stängslet blir ett säkert och effektivt hinder och sist men inte minst en mental barriär också.

Det finns en rad olika elstängselaggregat i butikerna och på nätet, några är ganska billiga dessutom, men det kanske är bäst att först kolla och fundera lite innan man köper det som bara verkar ha ett bra pris.

Tänk på vad det är för stängsel, stängsellängd, hur mycket vegetation, vilka djur ska stängslas, nät- eller batteridrift och vad det skulle kosta max.

Vi försöker ge svar på de allra viktigaste frågorna och vill gärna upplysa om alla faktorer som bestämmer valet av rätt elstängselaggregat.

Vilka elstängselaggregat är de bästa för vilka djur?

Vilka egenskaper är viktiga, hur ser betesmarken, hur ser hagen ut?

Vad borde man passa på vid köpet så att stängselaggregatet verkligen fyller sin funktion och presterar precis som det var tänkt?

Finns det något elagggregat som är mest lämpat för nybörjare, vilka elstängselaggregat passar proffsen bäst?

Hur fungerar ett elstängselaggregat?

Innan man väljer resp. elstängselaggregat borde man ha klart för sig hur elstängselaggregat egentligen fungerar och vad de har för uppgift.

Översikt över alla komponenter som ingår i ett elstängsel:

 • elstängselaggregat
 • ledare, ledarmaterial (elstängselband, elstängselrep, elstängseltråd, järntråd eller vajer )
 • isolatorer
 • trådspännare och skarvningstillbehör som t.ex. skarvlås, trådskarv, bandskarv, kontaktklämmor osv.
 • stängselstolpar, grindar, grindhandtag, elastiska repgrindar
 • jordspett (till jordning) och matarledning resp. matarkabel och jordkabel
 • stängselprovare eller voltmätare
 • batterier, laddningsbara batterier och tillbehör som batteriklämmor, anslutningskabel m.m. till elstängselaggregat
 • valfri solcellspanel som tillbehör till stängselaggregat för mer kostnadseffektiv och miljövänligare drift av elstängslet; soldrivet elstängsel, alternativt solcellsaggregat

Alla dessa komponenter som delar i ett elstängselsystem behövs och alla dessa delar måste passa ihop för att få ett välfungerande elstängsel med just den effekt man är ute efter. Grundläggande är ett riktigt bra elstängselaggregat, det är liksom elstängslets hjärta, utan det fungerar ingenting. De elektriska pulserna går från elstängselaggregatet genom anslutningskabeln till stängslet och förs vidare med hjälp av ledare som eltråd, elrep eller elband. Elstängslets ledande material säkerställer att spänningen flyter jämt i takt utan avbrott. Vid beröring eller kontakt med stängseltråden eller elbandet får djuret en kort strömstöt. Det är just kontakten som sluter strömketsen och därför märker djuret strömimpulsen i form av en väldigt obehaglig stöt. Pulsen går genom djuret ner i marken och genom jordspetten tilbaka till elstängselaggregatet. Oftast är det bara första stöten som räcker för livet - djuren blir rädda och lär sig på en gång att det är bättre att hålla sig borta från det okända, obehagliga hindret som avskräcker genom sådana konstiga, illamående stötar. De låter bli att försöka ta sig ut ur inhägnaden. På så sätt fungerar elstängslet inte bara som en fysisk barriär utan som en mental också. Och båda de ger högsta säkerhet och skydd. Det är en av de största fördelarna av moderna stängsel som elstängsel. Djuren hålls säkert på plats, det krävs inte mycket underhåll och tillsyn och dessutom är elstängsel ganska kostnadseffektiva.

Elstängsel och elstängselaggregat: Är de farliga för djuren?

230 V nätaggregat elstängselaggregat, NV7000

En stöt varar i 0,1 - 0,3 millisekunder och pulserna ges med 1 -1,4 sekunders mellanrum. Så fort djuret backar och kontakten upphör, så är det inte längre utsatt för någon stöt alls. Men för att säkerställa ett kontinuerligt och jämt spänngingsflöde så ska man vid uppsättning av elstängslet alltid se till att använda passande skarvning: Det ska man verkligen så att strömmen flyter konstant hela tiden. Det är viktigt att använda rätta skarvlås och passande tillbehör, att inte slarva och inte knyta ihop trådarna. Elstängslet ska fungerar felfritt; annars är det lätthänt att fel uppstår, onödiga avledningar som resulterar i spänningsförlust. Därmed är hela effekten av elstängslet bortkastad liksom. Givetvis är det essentiellt att ha ett starkt elstängselaggregat för att få bra effekt och spännning, men om ledarna inte fungerar så är det helt förgäves att använda det mest kraftfulla aggregatet. Det borde man alltid ha i åtanke.

Elstängselaggregat och Joule: Hur många Joule är bäst?

Några brukar ställa denna fråga så här: Hur starkt eller kraftfullt ska elstängselaggregatet vara?

Vartenda elstängselaggregat behöver energi precis som elstängslet behöver den för att fungera. Energi anges i enheten joule. Man skiljer mellan ingående (lagrade) och utgående energi dvs. mellan laddningsenergi i aggregatet och själva stötenergin (pulsenergi) på stängselt. Den sistnämda anger alltså hur pass stark den elektriska stöten är. E

lstängelaggregatet måste också förses med energi. Något som spelar in i sammanhanget är motstandet, resistansen (anges i enheten ohm) som slutligen bestämmer, hur mycket energi verkligen finns resp. går ut. Både elstängselaggregatet och stängslets ledarmaterial som eltråd, elband, elrep eller vajer fungerar bäst när motståndet är så lågt som möjligt. Då förburkar de inte så pass mycket ström utan den går till stängselt som det ska vara. Joule anger hur kraftfull den elektriska stöten är, när djur råkar komma i kontakt med stängslet och utsätts för pulsen. Ett högt Joule-tal kan vara riskabelt för små djur, medan ett litet Joule-tal kanske inte ens märks av större, robusta djur med kraftig päls. Då kan det hända att djuren vänjer sig och att elstängslet inte anses som ett hinder alls.

Inom EU finns direktivet som reglerar max. joule-tal som får användas för elstängsel. Detta värde får ej överskridas. Vid beröring får det inte vara mer än max 5 joule på elstängslet.

Hur mycket spänning (volt) i elstängselaggregat och elstängslet?

Stötenergin anges i joule och spänningen i volt. Både spänningen utan belastning och den utgående spänningen finns angivna i elstängselaggregatets produktspecifikation. Det finns fler faktorer rörande energi och styrka av pulsen man borde ta hänsyn till innan köpet:

 • Djurslag: Vilken djurart ska inhägnas?
 • Terräng, vegetation, marken: Torr, fuktig, stenig, mycket påväxt?
 • Stängsellängd: Hur stor är inhägnaden, totallängden på stängslet?
 • Hur komplext är elstängselsystemet, finns det många enskilda delar och komponenter som ska kopplas (hur många trådhöjder, isolatorer, skarvning, anslutningar)?
 • Vilken eller vilka ledare används? Eltråd, elstängselband, järntråd resp. vajer eller elrep?
 • Strömkälla: Nätanslutning, batteridrift eller soldrivet aggregat med solcellspanel?
VOSS.farming stängselprovare 12 KV

Sammanfattning: Ju högre spänningsvärde i volt, desto starkare är elstängselaggregatet och desto bättre skydd och säkerhet ger elstängslet, förutsatt att alla övriga stängselmaterial jobbar bra ihop. Ett bra elstängsel passar både för att stängsla in dina djur, stänga ute främmande djur och kan gott användas för att skydda trädgården och tomten eller övriga platser.

I fråga om mindre djur, sällskapsdjur, husdjur och mindre tamdjur samt kortare stängsellängder så räcker det fullständigt med ett lägre volt-tal. Men den minsta spänningen på 2000 V borde inte underskridas, annars blir det inget skydd genom elstötar.

Alla de som är ute efter ett bra och effektivt elstängsel för kor, getter, hästar eller övrig boskap och letar efter det rätta elstängselaggregatet borde satsa på ett stängselaggregat med högre spänning så att stängslets stötenergi ligger på ca. 4000 volt och djuren märker att det här är ett allvarligt hinder de inte kan klara av sådär. Normalt bjuder elstängselaggregaten i denna klass på en spänning mellan 8000– 12000V. Vid speciella ändamål som t.ex. skrämma bort mård eller liknande små gnagare och för att bekämpa dessa skadedjur så behövs det ibland bara en stötenergi mellan 2000 - 4000 Volt. I kategorien Skadedjursbekämpning och underkategorien Driva bort mård finns exempelvis ett stängselpaket som innehåller ett komplett elstängselsystem för att hålla mårddjur borta.

Vilket elstängselaggregat för vilka djur?

Alla inom boskapsskötsel, djuruppfödning, hästgårdar m.m. som har med stängsel, hagar och inhägnader att göra, borde alltid ha koll på att elstängselaggregatets prestanda matchar just de djur som ska elstängslas. Det är djurens kroppsmassa och tyngd som spelar roll samt pälsen resp. skinnet. Elstängselaggregat med hög effekt rekommenderas dessutom vid mycket undervegetation och påväxt längs stängslet. Sly och gräs som växer upp mot stängslet minskar stängslets effekt genom avledning av strömmens energi (läckage) till marken. Därför borde stängselaggregatet vara tillräckligt kraftfullt för att kunna balansera dessa spänningsförluster som stängslets kontakt med vegetation åstadkommer. I dessa fall är det bra att välja något aggregat med hög spänning och energi, ju högre volt och voule desto bättre.

– Enligt det nya EU-direktivet från 2012 finns den där funktionen för att utplåna vegetationen inte längre med, bra att veta för alla som kanske känner till den, i fall de kanske hade köpt elstängselaggregat under 80- och 90-talet. EU-direktivet ska skydda djuren och därför har de kommit fram till begränsade energivärden för elstängselaggregat.

Lägsta spänningen ligger på 2.500 volt för att säkerställa elstängslets tillförlitliga och effektiva funktion. Ibland hittar man också uppgifter om den lägsta spänningen på 2.000 Volt (2 kV) och detta spänningsvärde avser den utgående spänningen ute på stängslet på vilket som helst ställe där stängslet berörs. Dessa värden avser lättskötta,  inte särskilt rymningsbenägna tamdjur man är van vid i lantbrukssammanhang och småbrukarvärlden. Det gäller främst djurslag som ko, häst och svin. Till denna grupp kan också  hundar  räknas till, övriga sällskapsdjur eller tamdjur som lama, alpacka, katt, mm. som får sin utehage i trädgården eller på tomten. Alla dessa djur är vana vid stängsel sedan sin födelse och de har visserligen mycket snabbt lärt sig vad det betyder att få en obehaglig elstöt så att denna otrevliga upplevlese räcker för resten av livet. För övrigt brukar dessa djur ha kort, inte för tät päls som gör att de är känsligare mot yttre påverkan som elstötar än djur med mycket tjock päls som har mera isolerande effekt. En utgående elektrisk energi på 1,5 joule anges som riktvärde när det exempelvis gäller spänningen i häststängsel.

Nätaggregat VOSS.PET fenci M05

Men hur ser det ut med spänningen i ett elstängsel när det handlar om vilt, vilda djur och inte om tamdjur? Vilt och klövvilt som vildsvin och rådjur, älg, varg, grävling, järv, de är inte vana vid varken stängsel eller elstängsel. Det brukar inte vara så i a f. Djur som vildsvin, varg osv. kanske klarar av en sådan där obehaglig, kort elstöt och fortsätter försöka ta sig igenom stängslet ändå. Vilt brukar dessutom ha tjockare päls och skinn, de är alltid utsatta för blåst, dåligt väder samt vidriga förhållanden i naturen och behöver detta skydd. Lägre spänningar når kanske inte ens inte fram, djuren känner inte riktigt av dessa avskräckande stötar. Därför kräver viltstängsel elstängselaggregat med starkare prestanda i form av  högre joule och volt-tal. Den lägsta spänningen på något viltstängsel eller elstängsel mot vildsvin, varg, rådjur, hjortdjur borde ligga på 4.000 Volt. Samma sak gäller får och getter just p.g.a. deras tjocka ull samt storvilt, skogsvilt och t.o.m. fjäderfä som höns p.g.a. deras fjädrar som är lika isolerande som tjockare päls, ull eller hår.

En medelstark stötenergi på ca. 3-5 joule är tillräckligt mycket. Lite speciellt är det dock med mårddjur, tvättbjörn och fåglar; vi tänker t.ex. på något elektriskt skydd mot duvor. Där finns det speciella elstängselsystem med anslutning för plus- och minustrådar med lägre stödenergi. Alla dessa elstängsel och stängseltillbehör för skadedjursbekämpning hittar du i nätbutiken i resp. kategori.

3-Year-Warranty Top-Service Made-in-Germany

Tips på val av elstängselaggregat:
På varje produktsida finns detaljerade uppgifter om vartenda elstängselaggregat. För att underlätta valet finns vissa symboler för att snabbt kunna se produktens egenskaper, jämföra och hitta det rätta stängselaggregatet.

Alla viktiga uppgifter finns översiktligt listade: spänning i volt, energi i joule, max stängsellängd aggregatet klarar av, djurslag.

Uppgifter som "för meddelånga stängsellängder med lättare vegetation" eller "optimal för avskräckning av mindre djur" gör det enkelt att fatta på en gång om elstängselaggregatet passar eller inte.

Bästa elstängselaggregat för fårstängsel

Bästa elstängselaggregat för fårstängsel

Vi rekommenderar elstängselaggregat till elstängsel för får: Elstängselaggregat. Får hör till djur med tjock päls eller rättare sagt ull och det är en mycket dålig ledare när det gäller ledningsförmåga. Samtidigt skyddar ullpälsen mot kontakt med skinnet och fårens små partåiga hovar bjuder inte största utrymmet för bra ledning av strömmen tillbaka till jorden. Alla dessa egenskaper ska man ha i åtanke vid val elstängselaggregat till fårstängsel eller fårnät och det har vi gjort. Kolla bara i resp. kategori
 

Bästa elstängselaggregat för hönsstängsel

Bästa elstängselaggregat för hönsstängsel

Vi rekommenderar elstängselaggregat till elstängselnät eller elstängsel för höns och fjäderfä: Elstängselaggregat. Dessa elstängselaggregat är kraftigt noga för att ge effekt även vid dålig ledningsförmåga av hönsfjädrar som är precis som fårens ull en mycket dålig ledare. Höns har dessutom väldigt tunna, hornade ben och även de är rätt så dåliga i fråga om ledningsförmåga. Därför valde vi just dessa mer kraftfulla elstängselaggregat till hönstängsel, hönsnät och rutstängselnät för höns.
 

Bästa elstängselaggregat till häststängsel

Bästa elstängselaggregat till häststängsel

Vi valde dessa elstängselaggregat Elstängselaggregat för att säkerställa hög effekt av häststängslet utan att glömma bort hagens storlek och hästens hår och päls. Elstängselaggregat till elstängsel för häst ska möta upp mot just dessa behov för att ge ett säkert häststängsel där även rymningsbenägna hästar lär sig på en gång att stängslet är ett oöverkomligt hinder, en både fysisk och mental barriär det inte ens är värt att försöka ta sig igenom.
 

Bästa elstängselaggregat till ponnystängsel

Bästa elstängselaggregat till ponnystängsel

Vi valde dessa elstängselaggregat för att säkerställa hög effekt av häststängselt utan att glömma bort hagens storlek och hästens päls.  Elstängselaggregat till elstängsel för häst ska möta upp mot just dessa förutsättningar och behov för att ge ett säkert häststängsel där även rymningsbenägna hästar lär sig på en gång att stängselt är ett oöverkomligt hinder, en både fysisk och mental barriär det inte är värt att försöka ta sig igenom. Just yngre hästar liksom ponnier behöver lite mer stötenergi för att få lära sig. Därför skulle man alltid ta det starkare elstängselaggregatet till ponnystängslet när man pendlar mellan två.
 

Bästa elstängselaggregat till elstängsel för getter

Bästa elstängselaggregat till elstängsel för getter

Getter hör till de absolut mest rymningsbenägna djuren eller ja, tamdjuren, som finns. Vid val av de passande elstängselaggregaten till just elstängsel för getter fokuserade vi därför på en hög slagkraft. Getterna ska få känna från första ögonblicket att det här inte är något att skoja med. De måste känna respekt genast och en gång för alla. Har man getter så ska man alltid i regelbunda mellanrum testa stängslet med stängselprovare eller voltmätare för att säkerställa att de nyfikna, leklustiga och ganska intelligenta getterna inte tar minsta lilla chansen för att ge sig iväg.
 

Bästa elstängselaggregat till elstängsel för nötkreatur och kossor

Bästa elstängselaggregat till elstängsel för nötkreatur och kossor

Dessa elstängselaggregat passar tre typer av nöt. Vanliga kor, lättskötta, vana vid alla sorters stängsel. Bos, oxdjur och ej riktigt tama nötkreatur samt kvigor p.g.a. instinktstyrt beteende.Välj därför något bra elstängselaggregat som uppfyller alla kraven med lämülig utgående spänning och energi.
 

Billiga elstängselaggregat på nätet: Här finns något riktigt bra för alla!

Utöver stöt- eller pulsenergi i joule och spänning i volt, vad finns det mer som är väsentligt för ett välfungerande elstängselaggregat, oavsett om det kostar en hel del eller nästan ingenting? Ja, givetvis är det själva strömförsörjningen.

Det är helt avgörande om elaggregatet förses tillräckligt med ström så att hela elstängselsystemet med stängselaggregatet som grundläggande och helt central komponent fungerar bra, sådär eller inte alls. Endast när elstängselaggregatet matas tillräckligt med elektricitet så kan det klara jobbet. Optimalt är det när elstängselaggregatet kan placeras i närheten till nätanslutning/eluttag och kan drivas genom anslutning till vanligt 230V uttag. Men inte alltid finns hagar och betesmarker så nära byggnaden för att kunna använda just husets nätspänning. Det går dock att använda en matarledning med en längd på upp till 200m för att ansluta elstängslet till 230V stängselaggregat. Ligger inhägnaden ännu längre bort så borde man använda batteriaggregat istället för 230V aggregat. Och det finns en rad bra batteridrivna elstängselaggregat: 9V batteriaggregat och 12 V batteriagregat samt stängselaggregat som klarar både nätanslutning, 12 Volt och 9 Volt batteridrift.

För det mesta är det mindre hagar eller inhägnader för ett fåtal djur eller sällskapsdjur som finns så nära huset så att det går bra med 230 V stängselaggregat. Mycket vanligare är användningen av batteridrivna elstängselaggregat, helt oberoende på närheten till byggnad eller gården. Batteriaggregat till elstängsel är ganska flexibla och det finns mycket starka och kraftfulla batteriaggregat för bästa säkerhet och skydd av djuren. Här borde man dock alltid se till att skaffa kvalitetsprodukter för det inte är så jätteroligt att syssla med batteriladdandet hela tiden eller köpa batterier till aggregatet om och om igen. Bra och högvärdiga laddningsbara batterier och AGM-batterier till elstängselaggregat är alltid något som verkligen kan rekommenderas.

Batteridrivna elstängselaggregat för nybörjare är t.ex. 9V elstängselaggregat som passar mindre hagar och kortare stängsellängder, mindre, lättskötta tamdjur och sällskapsdjur. Sådana elstängelaggregat med 9 Volt batteri är lätthanterliga och portabla. Perfekt för tillfälliga stängsellösningar och mobila elstängsel. Den lite starkare varianten, elstängselaggregat med 12V batteri avser de flesta elstängselsystem och brukar användas för inhägnad av nästan alla djurslag. 12V batteriaggregat finns även i mycket kraftfulla utföranden för högsta säkerhet vid kanske inte optimala förhållanden i fråga om marken, vegetationen och djuren. Sedan finnns det också kombiaggregat, stängselaggregat som kan drivas både med batteri och nätanslutning. Dessa s.k. Duo-Elstängselaggregat kan dessutom drivas med valfritt 9V eller 12V batteri.

Råd och tips inför köpet av elstängselaggregat

Både nätdrivna och batteridrivna elstängselaggregat finns i diverse utföranden med olika funktioner och egenskaper. Visst ska elstängseaggregatet sköta sitt, men det måste också kunna övervakas och kontrolleras. Moderna elstängselaggregat vi erbjuder utmärks dels av diverse tilläggsfunktioner från digitala fönster till inbyggd larmfunktion och telefontransmitter fram till elektriska regulatorer, avstängning via fjärrkontroll, batteriindikator och SMS-control. I sortimentet hittar du också special aggregat för häststängsel eller viltstängsel samt effektiva elstängelaggregat för nybörjare som avser användning främst i trädgården eller på gården, t.ex. elaggregat för hundstängsel. Populära elstängselaggregat är självreglerande aggregat som fortsätter förse stängslet med spänning även vid störningar.

Solcellstekniken är senaste höjdaren inom elstängselbranschen när det gäller elstängsel för hästar och boskap. Istället för något bra nätaggregat eller ett starkt batteriaggregat satsar man nu på solenergi. Elstängselaggregatet drivs med hjälp av solcellspanel. Denna teknik är både kostnadseffektiv och ett miljövänligare val. Batteridrivna elstängselaggregat som förses med solenergi är högpresterande aggregat som dessutom håller längre livslängd. Solcellsaggregat eller elstängselaggregat med solcellspanel finns för 9V batteriaggregat och för 12 V batteriaggregat. Under den ljusare årstiden laddas batterierna med solenergi och endast på vintern behövs separat batteriladdande eftersom aggregatet inte klarar sig utan med bara ett fåtal timmar solsken, om den överhuvudtaget finns i mörka vinterhalvåret.

Ett smart sätt att driva elstängsel med solenergi är även att använda solcellspanel i kombination med ett ej laddningsbart batteri; då används batteriet endast på nätterna. Laddningsbara batterier är ännu bättre och bjuder på fler fördelar samt att de är ganska fördelaktiga avseende kostnaderna. Väljer man någon solcellspanel till elstängselaggregat så rekommenderas tillbehör som stöldskydd i form av en slitstark metallbox samt tillbehör som jordspett och anslutingskablar m.m.

Laddningsbara och ej laddningsbara batterier samt tillbehör till elstängselaggregat

Stängselprovare, voltmätare och testinstrument för att mäta och kontrollera stänsgelspänning, stängslets funktion samt stängselfel: Med stängselprovare eller stänsgeltestare är det hur lätt som helst att ta reda på om det är ström i stängslet eller inte. Elstängslet måste kontrolleras enligt lagen, därför är regelbundna kontroller oeftergivliga och då får man också visshet om att djuren är säkert inhägnade och behöver inte oroa sig för något. Stängseltestare finns i olika utföranden. Bäst att välja någon stängseltestare som kan känna av olika spänninsnivåer. Det finns även sådana varianter av stängselprovare som kan installeras vid stängslet för permanent indikation av ström genom lysdiod.

Väsentligt och mycket viktigt är också jordningen. Utan jordning ingen effekt när djur nuddar stängseltråden eftersom den elektriska kretsen inte kan slutas när strömmen inte flyter igenom djurets kropp ner till marken och genom marken tillbaka till aggregatet via jordspetten. Jordspett i galvat stål står för en bra jordning och säkerställer att strömmen kan flyta genom marken till elstängseaggregatet. Hela stängselanläggningen fungerar endast när jordningen är bra. Jordkabeln ansluts till både elstängselagregatet och jordspett och levereras med passande skruv. Fler tillbehör som medföljer elstängselaggregatet är speciella jordspett, ett spett som skyddar mot stöld, tillbehör för åskskydd samt nätadapter.

Sammanfattning

Elstängselaggregatet är den oumbärliga apparaten bakom elstängslet som förser stängselsystemet med ström och ger energipulserna. Bara genom ett välfungerande elstängselaggregat kan elstängslets ledare spänningsättas och ge korta strömimpulser i form av obehagliga elstötar. Det är det som gör elstängslet säkert och till ett bra skydd.

Det är viktigt att elstängselaggregatet passar stängslet i övrigt samt djurslag, marken och terrängen.

Tittar man på de olika elstängselaggregatens tekniska specifikationer så ser man att det finns skillnader mellan energi i joule, spänning i volt. Faktorer som bestämmer vilket stängselaggregat man borde skaffa är främst djurart, stängsellängd, vegetation och markens konduktivitet (ledningsförmåga).

Det finns många elstängselaggregat att välja mellan: Batteridrivna eller nätdrivna aggregat till elstängsel. Eller satsa på solenergi och köpa ett kostnadseffektivt och miljövänligt solcellsaggregat eller någon solcellspanel för att uppgradera elstängselaggregatet. Det viktigaste är att använda ett starkt och kraftfullt elstängselaggregat som mathcar betesmarken och djuren så att hela elstängslet ger ett säkert skydd.

Det bästa elstängselaggregatet duger dock ingenting utan bra ledare och bra jordning. Se till att använda goda stängselmaterial när du handlar ett tillförlitligt stängselaggregat så att det verkligen kan göra sitt och får ge ut det bästa.