Ångerrätt, reklamation, konsumentskydd

Vi på Lantkompaniet.se hanterar returer på ett snabbt och okomplicerat sätt. Oavsett om det handlar om återkallelse eller reklamation, vår kundtjänst hjälper gärna till.

Ångerrätt / Öppet köp

Utöver lagstadgad rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att du mottagit din leverans tillämpas 30-dagars öppet köp - returgaranti med gratis returfrakt4.

Retur på grund av ångerrätten och öppet köp:

Om du bestämmer dig för att inte behålla en vara kan du returnera den till oss inom 30 dagar från dagen du har mottagit din beställning. Du får en returetikett från oss, så att du slipper betala returportot när du skickar tillbaka varan. Vi kommer att återbetala inköpspriset så fort din retur har registrerats.

Du står för den direkta kostnaden för att returnera varor som inte kan skickas med paketpost. Kostnaden för varor som inte kan skickas med paketpost uppskattas till högst 3200 kronor.

Vid en retur efter 30 dagar enligt enskild överenskommelse, d.v.s efter det att tiden för att returnera varan p.g.a. ångerrätten och öppet köp har gått ut, är det du som kund som står för returportot. Kontakta vår kundtjänst för hjälp med returprocessen

Kontakta oss via e-post: shop@lantkompaniet.se , Telefon: 08-420 027 89

Du får en returetikett via mejl, den ska skrivas ut för returnering av varan. När varan har returnerats till oss kontrollerar vi om produkten är komplett och i fungerande skick. Om allting är som det ska krediteras pengarna för produkten i fråga.

Reklamation, retur av trasiga produkter, garanti

Har du fått en produkt som är felaktig, defekt, transportskadad, sönder? Funkar produkten inte som den ska, så löser vi det så snabbt som möjligt. Kontakta vår kundtjänst för att ordna med en retur.

E-postadress:  shop@lantkompaniet.se , Telefon: 08-420 027 89

Du får en returetikett via mejl, den ska skrivas ut för returnering av varan. När varan har returnerats till oss kontrolleras varan i vår egen verkstad. Sedan kommer vi enligt ditt val antingen reparera varan eller skicka ut en ersättningsprodukt. Om den av dig valda åtgärden medför oskäligt höga kostnader för Lantkompaniet.se eller inte är möjlig, får vi välja den andra åtgärden. Om felet inte kan repareras, eller om en reparation skulle medföra oskäliga kostnader, och inte heller en omleverans är möjligt eller förenad med oskäliga kostnader kommer vi återbetala inköpspriset till dig.

Du som konsument har enligt lagen rätt att reklamera i en tid på 3 år från köpet. Fel ska dock anmälas inom skälig tid som anses vara gjord inom 2 månader från tidpunkten då felet upptäcktes. Två månader anses alltid utgöra skälig tid; två månader är dock ingen sluttid för att reklamera. Läs mer om dina rättigheter som konsument på Konsumentverkets hemsida https://www.konsumentverket.se .

Vid tvist som t. ex gäller en reklamation du har lämnat in till oss men vi anser att varan inte är felaktig så kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få hjälp i ärendet: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, på webben: https://www.arn.se  eller du kan vända dig till EU-kommissionens Online Dispute Resolution:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

UPPLYSNINGAR OM ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENTER OCH ÅNGERBLANKETT

Konsumenter kan frånträda distansavtal (köp i nätbutiken) under följande villkor:

Du är konsument om du som fysisk person ingår ett avtal med oss av skäl som till övervägande del ligger utanför ditt affärsområde, din affärsverksamhet eller ditt yrke.

Du har rätt att frånträda distansavtal inom 30 dagar utan att ange något skäl. Enligt distanshandelslagen har du som konsument rätt att frånträda köpet utan speciell anledning inom 14 dagar från dagen du har tagit emot din beställda vara. Vi på Lantkompaniet.se tillämpar 30 dagars öppet köp.

Fristen för att frånträda distansavtal (”ångerfristen”) löper därmed ut efter 30 dagar från dagen då du eller en av dig angiven tredje part, bortsett från transportören, har tagit emot varan. Om distansavtalet omfattar flera varor eller en vara som består av flera delar börjar ångerfristen löpa när du har fått sista varan enligt avtalet respektive sista delen av varan.

Var god och kontakta oss när du vill utnyttja din rätt att frånträda avtalet så hjälper vi dig med returprocessen. Skicka ett mejl till

shop@lantkompaniet.se eller ring 08-420 027 89

Informera oss om ditt frånträde från avtalet genom ett otvetydigt meddelande (t.ex. meddelande via postbrev eller e-post). Du kan använda standardmallen för att utnyttja din ångerrätt (”ångerblanketten”) som du hittar längst ned på sidan, men det är inget krav.

Vi ska få ditt meddelande om frånträde från distansavtalet inom ångerfristen. Det räcker att du skickar iväg meddelandet om att du vill utnyttja din rätt att frånträda distansavtalet innan ångerfristen har gått ut.

Om du frånträder distansavtalet återbetalar vi alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag av de tilläggskostnader som tillkommit till följd av att en annan än den billigaste typen av standardleverans använts), utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än 14 dagar från dagen då vi informerades om ditt beslut om att frånträda distansavtalet. Vi kommer att utföra återbetalningen med samma betalningsmetod som du använde vid det första transaktionstillfället, om du inte uttryckligen har get samtycke till ett annat sätt. Du kommer i vilket fall inte ådra dig några avgifter till följd av återbetalningen.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har mottagit varorna, eller tills du har tillhandahållit bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som sker först.

Du ska skicka eller lämna tillbaka varorna till oss utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än 14 dagar efter dagen då du meddelade oss om frånträdet från detta avtal. Tidsfristen upprätthålls om du skickar tillbaka varorna innan de 14 dagarna har gått.

Det är vi som står för returfrakten.

Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna till följd av hantering annan än vad som är nödvändig för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Ångerblankett

Se även standardformuläret för att ångra köpet på Konsumentverkets hemsida där ångerblanketten enkelt kan laddas ner: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett
Du kan också ladda ner standardformuläret för utövande av ångerrätten i PDF-form här på vår webbplats: Ångerblankett (PDF)

Standardblankett för frånträde

(Var god fyll i och skicka in den här ångerblanketten endast om du vill frånträda avtalet och utnyttjar din rätt för återköp)

shop@lantkompaniet.se

- Jag/Vi(*) meddelar härmed att jag/vi(*) frånträder mitt/vårt(*) köpeavtal på följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*) - Beställdes den (*)/mottogs den (*)

- Konsumentens/-ernas namn

- Konsumentens/-ernas adress

- Konsumentens/-ernas signatur (endast om blanketten fylls i för hand)

Datum

______________
(*) Radera vid behov