Djurmärkning & Identifikation

Djurmärkning & Identifikation

  • produkter för djurmärkning och djuridentifiering
  • chipläsare för avläsning och utvärdering av data från RFID-microchip
  • med RFID-miniläsare får du en professionell chipläsare
  • för professionell och privat användning
Produkter