Exempel på stängselöppningar med elastiska repgrindar och band

Elastiska repgrindar:

Elstängsel med flexibel öppning

Flexigate Torsystem

Elstängsel med elband och bandgrind

Weidezaun mit Breitband

Produkter:

1. Hörnisolatorer 6. Bandskarv
2. Batteriaggregat 9 volt (torrbatteri eller 12 volt (laddningsbart) 7. Grindhandtg inkl. tillbehör
3. Anslutningskabel 8. Grindankare
4. Bandisolatorer 9. Elstängselband
5. Stängseltestare, Voltmeter 10. Varningsskylt elstängsel

Elstängsel med elastisk repgrind eller fjädergrind

Weidezaun mit Elektroseil

Produkter:

1. Hörnisolatorer 6. Anslutningskabel till elrep
2. Stängselkontroll signallampa 7-9. Elastisk repgrind
3. Stängselspännare 10. Skyddslåda metall, stöldskyddslåda
4. Isolatorer till elrep 11. Jordspett
5. Anslutningskabel elrep 12. Elrep