Insektshotell

Insektshotell

 • Väderbeständiga, hemtrevliga insektshotell och insektsholkar i obehandlat virke
 • Lockar till sig de goda insekterna, hjälper att stoppa insektsdöden
 • Insektsholk och insektshotell med rum i olika material för många insektsarter
 • Skyddade hem där insekter får lägga ägg och föda upp larver
 • Kvalitetsproduker, tysk tillverkning
Produkter
Insektshotell 27,5 x 9 x 39,5 cm
i lager
2 - 5 arbetsdagar
1,39 kg
930704
 • trygga boplatser för olika insektsarter, för vila, övervintring
 • insektshotell för upphängning
 • lämplig  för uteplatser som balkong, trädgård m.m.
 • insektsbostad för t ex vilda bin, murarbin, dagfjärilar
 • väderbeständig  tack vare massivt utförande
 • hjälper att motverka insektsdöden, rädda insekter

Insektshotell 27 x 9 x 49 cm
i lager
2 - 5 arbetsdagar
1,94 kg
930705
 • hängande insektshotell för många insektsarter
 • trygga boplatser för vila och övervintring
 • lämplig  för uteplatser som balkong, trädgård m.m.
 • insektsbostad för t ex vilda bin,  murarbin, dagfjärilar
 • väderbeständig  tack vare massivt utförande
 • hjälper att motverka insektsdöden

Insektshotell 29 x 8 x 28 cm
i lager
2 - 5 arbetsdagar
1,20 kg
930706
 • insektsbostad för t ex vilda bin, nyckelpigor, fjärilar, myror
 • hängande insektshotell för många insektsarter, pollinerare
 • trygga boplatser för vila och övervintring
 • lämplig  för uteplatser som balkong, trädgård m.m.
 • väderbeständig  tack vare massivt utförande
 • hjälper att motverka insektsdöden